Błąd zapytania clasy lista_pliki [Error writing file '/tmp/MY1HJ0xP' (Errcode: 28 - No space left on device)] . Treść zapytania: