W 2022 r., po pandemicznej przerwie, zostały zorganizowane w naszych domach w Poznaniu i Puszczykowie braterskie spotkania Współbraci dla pogłębienia braterskich więzi, dla lepszego poznania się chrystusowców różnych pokoleń, dla dzielenia się duszpasterskim doświadczeniem. W 2023 r. tradycja tychże spotkań była kontynuowana…

Lipcowe spotkanie połączone było z obchodem imienin ks. Generała. Sierpniowemu natomiast patronowali św. Dominik Guzman, założyciel zakonu kaznodziejskiego i św. Teresa Benedykta od Krzyża, która poszukując prawdy odnalazła ją w wierze w Jezusa Chrystusa i całkowitej przynależności do Niego. Tych dwoje świętych staje w charakterze przewodników na drogach realizowania własnego powołania do świętości, jak i Bożego wezwania do służby w Jego Kościele, które dokonuje się jedynie przez wierność Ewangelii. Staramy się zaczerpnąć z duchowej spuścizny wszystkich świętych, by wciąż iść po wzburzonych często falach ku Chrystusowi, trzymając w ręce zapaloną lampę wiary, nadziei i miłości podtrzymywaną oliwą dobrych uczynków i gorliwej pracy apostolskiej wśród polskich emigrantów (por. odczytywane Ewangelie w dni poświęcone św. Dominikowi – Mt 14,22-36 i św. Teresie Benedykcie od Krzyża – Mt 25,1-13).

fotografie: br. Krystian Zarosa SChr


09 sierpnia 2023r. 230 2091 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne