Od wielu już lat okoliczność rocznicy śmierci Ojca Ignacego gromadzi na wspólnej modlitwie nowennowej jego ziemską i zakonne rodziny. Te dziewięć dni jest naznaczone szczególnym zagłębianiem się w jego życie i nauczanie oraz wołaniem o dar jego beatyfikacji. Kulminacja pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego nastąpiła ósmego i dziewiątego dnia: ósmego – w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, dziewiątego – w naszym Domu Głównym i seminarium.

U sióstr wspólne spotkanie i modlitwę we wtorkowy wieczór 16 stycznia 2024 r. ziemskiej i zakonnych rodzin Czcigodnego Sługi Bożego rozpoczęła celebracja nieszporów, po której została odprawiona Msza Święta. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej SChr, który zaznaczył w niej, że ks. Posadzy był człowiekiem, z którego nasze zgromadzenia mogą być dumne; był osobą, którą darzono wielkim szacunkiem i który przy tym nie tworzył dystansu. Swoje rozważanie zakończył przywołaniem swoistego testamentu Ojca Ignacego do wypełniania przez jego Współbraci ze zgromadzenia, które organizował na polecenie Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB, a zawiera się w nim całkowite zaufanie Bożej Opatrzności, ewangeliczny optymizm oraz duch ofiary i całkowite poświęcenie się służbie polskiemu wychodźstwu. Po Mszy przeszliśmy do refektarza na posiłek, po której najmłodsze siostry – postulantka i nowicjuszki – w klimacie teatralnej sztuki i z wykorzystaniem zdobyczy techniki oraz różnych form wyrazu zaprezentowały pielgrzymowanie Ojca Posadzego po Ziemi Świętej. Artystyczną część wieczoru podsumował recital skrzypcowy s. Sylwii MChR i s. Agnieszki MChR.

Następnego dnia, w środę 17 stycznia 2024 r., zgromadziliśmy się u chrystusowców w seminaryjnej auli, gdzie zostały zaprezentowane dwa przedłożenia dotyczące osoby ks. Posadzego. Pierwszym był referat Matki dr Ewy Kaczmarek MChR, przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej ukazujący niektóre wydarzenia z życia Czcigodnego Sługi Bożego, może niepozorne i mało istotne, a które w całościowym obrazie dzieła życia okazały się bardzo pomocne, jak gdyby zaplanowane przez Bożą Opatrzność. Drugie zaś wystąpienie – ks. dra Rafała Pajszczyka, wiceoficjała Sądu Metropolitalnego i referenta ds. beatyfikacji i kanonizacji w Archidiecezji Poznańskiej ukazywało zarys posługi ks. Ignacego w archidiecezji. Oba przedłożenia ukazały szerokie konteksty, na których należy budować obraz Sługi Bożego oraz to, że jego osoba jeszcze nie jest do końca odkryta, że warto i trzeba ją poznawać, a nawet się nią zachwycić. Po referatach i krótkiej przerwie przeszliśmy do kaplicy na wspólną modlitwę różańcową i Eucharystię, podczas której okolicznościowe słowo wypowiedział ks. Stanisław Kuczaik SChr, jeden z obecnie najstarszych chrystusowców. Środowe refleksje ks. Stanisława, jak i te wtorkowe ks. Bernarda były świadectwami osób, które miały okazję spotkać się z Ojcem Ignacym. Ukazały one wielkość i wielobarwność jego postaci, którą, jak już wyżej powiedziano, poznawajmy i naśladujmy.

Dopełnieniem uroczystości było wręczenie przez ks. Bogusława Kozioła SChr, postulatora procesu beatyfikacyjnego Dekretów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, które otrzymali: nasz ks. Generał, s. Alicja Wenc MChR, wikaria generalna sióstr misjonarek i p. Roman Sielicki, przedstawiciel ziemskiej rodziny ks. Posadzego.

Oczekując na cud za wstawiennictwem zarówno Ojca Ignacego, jak i Kardynała Założyciela nie ustawajmy w modlitwie w tej intencji i o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy

*    *    *

Modlitwa w intencji beatyfikacji Ojca Ignacego była obecna w tych dniach we wszystkich naszych wspólnotach w kraju i na emigracji: wraz z chrystusowcami i siostrami misjonarkami gromadzili się na niej również nasi parafianie.

*    *    *

Z kolejną, okrągłą rocznicą śmierci naszego Współzałożyciela związany jest również organizowany w tym czasie czwarty już Zjazd Rodziny Posadzych: odbył się on w sobotę 20 stycznia 2024 r.

 


17 stycznia 230 4127 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne