Styczniowe spotkanie rodziców naszych kleryków było udaną próbą powrotu do tego, co było przed epidemią COVID-19, toteż postanowiono zorganizować kolejny zjazd – tym razem dla rodziców braci i kapłanów. Odbył się on w ostatnich dniach paschalnej pięćdziesiątnicy, w weekend Zielonych Świąt i pozwolił na piękne, wspólnotowe uczczenie przypadającego 26 maja święta wszystkich mam.

Nawiązaliśmy do tradycji spotykania się rodziców chrystusowców, zarówno w czasie formacji nowicjackiej czy seminaryjnej ich synów, jak i w latach podejmowania przez nich posługi na duszpasterskim froncie. Albowiem te zjazdy pozwalają poznawać rzeczywistość życia zakonnego oraz nawiązać znajomości i przyjaźnie.

To wiosenne spotkanie rozpoczęło się w piątek 26 maja uroczystą Eucharystią, podczas której dziękowano za 25 lat kapłaństwa ks. Pawła Witka SChr i ks. Jerzego Senderka SChr oraz ich kursowych kolegów posługujących w wielu zakątkach świata. W wygłoszonej homilii oraz w czasie życzeń i pozdrowień w zakonnym refektarzu Przełożony Generalny zwrócił się do przybyłych rodziców, zwłaszcza do mam, dziękując za ich miłość, poświęcenie, wychowawczy trud i ofiarowanie synów do służby w Kościele i na rzecz polskiej rzeszy wychodźczej. Wyrazem serdeczności stała się wręczona każdej mamie róża. Po kolacji w sali bankietowej kontynuowano świętowanie jubileuszu i Dnia Matki: była to również okazja do przedstawienia się sobie nawzajem. W tym wieczorku integracyjno-zapoznawczym wziął udział cały zarząd zgromadzenia oraz przełożeni Domu Głównego.

Sobotni dzień był dniem bardzo intensywnym: albowiem już wczesnym rankiem nasi rodzice wraz z opiekującymi się nimi ks. Markiem Grygielem SChr, ekonomem generalnym zgromadzenia i ks. Pawłem Jasiną SChr, prefektem naszego seminarium udali się z pielgrzymką do sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu i do miejsca uprowadzenia bł. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Pielgrzymów, tj. naszych rodziców, powitał o. Andrzej Laskosz CSsR, kustosz sanktuarium, a następnie roli przewodnika po sanktuarium, kaplicy pamięci i całym kompleksie (bo także po znajdującej się w sąsiedztwie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz nieco dalej studiu Radia Maryja i TV Trwam) podjął się pracujący w radiu nasz Współbrat ks. Mariusz T. Sokołowski SChr. Przy okazji wizyty w studiu radiowym i telewizyjnym była okazja do poprowadzenia programu, a trwała w tym czasie audycja „Czas pozdrowień” i „Koncert życzeń”, więc fale eteru zostały wykorzystane, aby przesłać słowa serdeczności i pozdrowienia. W godzinach południowych rodzice wzięli udział w nabożeństwie dla teściowych i wdów za wstawiennictwem bł. Marianny Biernackiej (jednej ze 108 męczenników II wojny światowej, która ofiarowała swoje życie w zamian za będącą w zaawansowanej ciąży synową) oraz Mszy Świętej, którą koncelebrowali towarzyszący im chrystusowcy oraz Ojciec Kustosz, a homilię wygłosił o. Dariusz Drążek CSsR. Nawiązał w niej do zjazdu naszych rodziców, że modlitwa rodziców za syna kapłana podtrzymuje jego dłonie w ciągłej gotowości do służby i dodaje duchowych sił. Ten pełen wrażeń dzień zakończyło majowe nabożeństwo przy figurze Matki Bożej w naszym przydomowym parku.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończyła wspólny zjazd naszych rodziców. W tym dniu przypadły diamentowe urodziny ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego, więc nie mogło się obyć bez gromkich Plurimos Annos i Sto lat oraz okolicznościowego tortu. Na śpiewy, powinszowania oraz smakowanie tortu znalazł się czas po porannych modlitwach i wspólnej z domownikami jutrzni i śniadaniu. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jubilata i obiad były ostatnimi punktami programu tego wspólnego, mocno wpisującego się w pamięć spotkania.

fotografie: ks. Marek Grygiel SChr i br. Krystian Zarosa SChr


28 maja 2023r. 230 6555 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne