Po pozytywnym odbiorze ubiegłorocznego wakacyjnego spotkania chrystusowców ze wszystkich stron świata, które pozwoliło się spotkać i poznać się wielu pokoleniom Współbraci oraz poznać różnorodność naszej posługi zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, również i dwa dni wakacyjnych miesięcy bieżącego roku poświęciliśmy temu braterskiemu spotkaniu. Tegoroczne lipcowe spotkanie rozpoczęło się wieczorem w środę 15 lipca koncelebrowaną Eucharystią pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego, ks. Ryszarda Głowackiego SChr, który skierował również do nas słowo zachęty i umocnienia. Po Mszy Świętej zgromadziliśmy się w sali wspólnoty na rekreacji: był to czas dłuższych i krótszych rozmów o blaskach i cieniach duszpasterskiej posługi…

Czwartkowy poranek rozpoczął się wspólnym rozmyślaniem i odmówieniem jutrzni. Po śniadaniu przy kawie i ciastku najwyżsi przełożeni zgromadzenia przedstawiali plany i zamierzenia, które warto bądź trzeba podjąć, by jeszcze lepiej realizować charyzmat i misję Towarzystwa. Przede wszystkim zachęcali do modlitwy w intencji nowych i świętych powołań do Towarzystwa. Po południu natomiast wyruszyliśmy autokarem do Puszczykowa na spotkanie z najstarszymi chrystusowcami. Na miejscowym cmentarzu przy kwaterze gdzie spoczywają nasi Współbracia odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego za wszystkich zmarłych chrystusowców oraz zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i dobroczyńców. Następnie w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w puszczykowskim domu seniora sprawowaliśmy Mszę Świętą, której przewodniczył również Przełożony Generalny, a okolicznościową homilię wygłosił duszpasterzujący w brazylijskim Quedas do Iguaçu, ks. Alojzy Laimann SChr, jeden z uczestniczących w dniach wspólnoty chrystusowców. Odwołując się do usłyszanego w Ewangelii Chrystusowego zaproszenia, „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28), zachęcał do gorliwej i ufnej modlitwy; zachęcał, by w duszpasterskim aktywizmie nie zagubić tego, co najcenniejsze – kontaktu, spotkania, rozmowy z Bogiem czyli modlitwy… Wspólne spotkanie tych, którzy podejmują działania na duszpasterskim froncie z tymi, którzy odpoczywają po trudach duszpasterskiej pracy i zmagają się z krzyżem cierpienia, choroby i starości to również podziękowanie za podejmowane trudy i modlitwy, by nasza posługa była jeszcze bardziej owocna… Czwartkowy zaś wieczór upłynął na radosnym grillowaniu w puszczykowskich ogrodach, gdzie braterskich, długich rozmów nie było końca… Jak na dłoni widać, że te spotkania są bardzo, bardzo potrzebne, że dzięki nim wypełniamy to, co Kardynał Założyciel pozostawił w testamencie i co zawiera się w dwóch zdaniach: „un unum sitis…” oraz „między nami nie ma dali…”

ks. Tomasz Mikulak SChr, Bruay La Buissière (Francja)

Zdjęcia ks. Mariusz Sokołowski TChr


17 lipca 2015r. 27 222088 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne