W sobotę 26 marca 2022 r. do Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu przybyli członkowie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.

Liczna reprezentacja tego ruchu, bowiem przybyło 50 osób, głównie z terenu Wielkopolski, ale i nie tylko, przeżywała wielkopostny dzień skupienia. W konferencjach i w programie słowno-muzycznym poruszane były treści dotyczące Pasji Jezusa Chrystusa i Tajemnicy Eucharystii. Tematem przewodnim spotkania były słowa odnoszące się do realizowanego w Polsce duszpasterskiego hasła bieżącego roku kościelnego „Posłani w pokoju Chrystusa”. Przedstawiane przez ks. dra Pawła Jasinę SChr w konferencjach rozważania osnute były na biblijnym przekazie Chrystusowej katechezy o Eucharystii z szóstego rozdziału Ewangelii wg św. Jana. W prostym i jasnym przekazie Rekolekcjonista przeprowadził uczestników od perykopy o cudownym rozmnożeniu chleba przez kolejne wersety tego rozdziału, by ukazać, że ów cud i Jezusowa mowa w synagodze w Kafarnaum stanowiły zapowiedź Eucharystii. Swoistym z wieńczeniem podjętej refleksji było uczestnictwo we Mszy Świętej, aby móc doświadczać, że ten, kto mnie spożywa Chrystusa, będzie żyć przeze Niego (por. J 6,57), zgodnie z biblijnym mottem tego czasu skupienia. Po liturgii w klasztornym refektarzu uczestnicy spotkali się na agapie przy kawie, herbacie i ciastach przez siebie upieczonych. Ostatni punkt programu stanowiły rozważania słowno-muzyczne „Męka i Śmierć Pana Jezusa Chrystusa wg Romana Brandstaettera” przygotowane i przedstawione przez prof. Lecha Bałabana i prof. Wiesława Bednarka. Przejmująco ukazana słowami poety, Męka Pana Jezusa ilustrowana była trafiającymi do serca dźwiękami altówki.

Radujemy się i dziękujemy Panu Bogu, że dzięki dobroci braci i księży chrystusowców to wielkopostne spotkanie mogło się odbyć w formie dnia skupienia (chociaż pierwotnie było planowane w formule weekendowych rekolekcji u filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, która uległa całkowitej zmianie ze względu na obecną sytuację wywołaną przez wojnę w Ukrainie i przybywaniem i przyjmowaniem uchodźców – również w domach rekolekcyjnych i zakonnych). Jak filipini udostępnili uchodźcom dom rekolekcyjny, tak chrystusowcy – domy w Poznaniu i Mórkowie, więc uczestniczący w skupienia zdecydowali się wspomóc materialnie to dzieło przyjmowania i goszczenia tych, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów i swojej ojczyzny: przekazali ofiarę pieniężną na potrzeby domu przyjmującego uchodźców wojennych z Ukrainy.
tekst: Danuta Maria Stawicka, fotografie: kl. Krzysztof de Bruijn SChr

*    *    *

Współczesny Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” jest spadkobiercą i kontynuatorem idei działającego w międzywojennym dwudziestoleciu Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. W powojennej Polsce nie było możliwości utrzymania poprzednich form organizacyjnych, jednakże środowisko odrodzeniowców od 1957 r. spotykało się corocznie z Księdzem Prymasem na Jasnej Górze. W 1979 r. z inicjatywy Księdza Prymasa ruch ten przyjął nazwę: Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Na skutek różnych uwarunkowań zewnętrznych, powstała konieczność utworzenia – w ramach ruchu – stowarzyszenia katolickiego. Stowarzyszenie, po uzyskaniu aprobaty Konferencji Episkopatu Polski, zostało zarejestrowane w 1992 r., zachowując dotychczasową nazwę. Członkowie „Odrodzenia” działają w grupach duszpasterskich tzw. kołach przy parafiach na terenie całego kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ruch-odrodzenie.org. Z poznańskimi kołami „Odrodzenia” jako duchowy opiekun i rekolekcjonista przez szereg lat związany był nasz Współbrat, śp. ks. dr Edward Szymanek SChr. Aktualnie duchową opiekę sprawuje ks. Mateusz Socha SChr.


28 marca 2022r. 230 3703 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne