Pokładając ufność w Jezusie Chrystusie, który jest zmartwychwstaniem i życiem zawiadamiamy, że 30 sierpnia 2023 r. zakończyła się ziemska pielgrzymka śp. ks. Krzysztofa ANTONIA (l. 62).

W kościele parafialnym Szczecinie Podjuchach w czwartek 31 sierpnia 2023 r. i w piątek 1 września 2023 r. o godz. 18.00 zostaną odprawione Msze Święte za śp. ks. Krzysztofa. W piątek również przez cały dzień będzie trwać modlitwa różańcowa.
Natomiast uroczystości pogrzebowe naszego Współbrata odbędą się w sobotę 2 września 2023 r. i będą miały następujący przebieg:
•    godz. 9.00 – Msza Święta pożegnalna w obecności ciała śp. ks. Krzysztofa w kościele parafialnym Świętych Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach, po której ciało zostanie przewiezione do kościoła św. Jana Chrzciciela w Stargardzie;
•    godz. 11.30 – wspólny różaniec w Stargardzie;
•    godz. 12.00 – MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA w kościele św. Jana Chrzciciela w Stargardzie, po której odprowadzimy naszego Współbrata na miejsce oczekiwania na Zmartwychwstanie do kwatery chrystusowców na Cmentarzu Starym w Stargardzie.

*    *    *

Ks. Krzysztof Antoń, chrystusowiec, syn Bolesława i Anny zd. Spielew, urodził się 20 czerwca 1961 r. w Wałczu. Został ochrzczony 23 lipca 1961 r. w kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy w Człopie. Sakrament bierzmowania przyjął w kościele pw. św. Jana Chrzciciela przy parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim. W połowie sierpnia 1980 r. zgłosił się Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i po krótkim aspirandacie 28 września 1980 r. w Kiekrzu k. Poznania rozpoczął kanoniczny nowicjat. Po jego ukończeniu, 29 września 1981 r. złożył pierwszą profesję zakonną i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym zgromadzenia w Poznaniu. Zwieńczył je zdobyciem tytułu magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie formacji seminaryjnej ponawiał zakonne śluby oraz został wprowadzony w posługi lektoratu i akolitatu. 6 kwietnia 1986 r. złożył profesję dozgonną, a dzień później przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Stanisława Napierały.
Rok później, 19 maja 1987 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Zdzisława Fortuniaka i został skierowany do pracy duszpasterskiej na Pomorze Zachodnie – do parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach. Posługiwał tam zaledwie jeden rok, albowiem w lipcu 1988 r. przełożeni zakonni skierowali go do pracy w referacie powołaniowym zgromadzenia. Organizował wówczas comiesięczne spotkania formacyjne dla ministrantów i lektorów oraz wyjazdy dla młodzieży męskiej w okresie wakacji i zimowych ferii nad morze bądź w góry. Po siedmiu latach pracy w referacie powołaniowym, we wrześniu 1995 r. został skierowany do duszpasterskiej pracy polonijnej w prowincji Świętego Józefa, a konkretnie do polskiego kościoła pw. Stanisława, Biskupa i Męczennika przy via delle Botteghe Oscure w Rzymie. Po trzech latach, we wrześniu 1998 r., został odwołany z pracy polonijnej i zamianowany prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, a w lutym 2000 r. jego wicerektorem. Wielokrotnie był wybierany delegatem na Kapituły Krajowe i Generalne oraz na Konferencje Generalne. W 2001 r. reprezentował Przełożonego Generalnego podczas Kapituły Prowincjalnej prowincji Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej. Otrzymywał również nominacje na członka Komisji przygotowujących jubileusz 75-lecia Towarzystwa i kapituły zgromadzenia.
31 lipca 2001 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach i przełożonym tamtejszej wspólnoty zakonnej, a dwa lata później również dziekanem dekanatu Resko. 1 czerwca 2005 r. został proboszczem i przełożonym wspólnoty we Władysławowie, gdzie posługiwał 9 lat. W sierpniu 2014 r. na rok został mianowany superiorem domu zakonnego w Częstochowie, po jego upływie – proboszczem w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie i superiorem domu zakonnego przy tej parafii. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Delegata Przełożonego Generalnego ds. Dzieci i Młodzieży. Od 1 sierpnia 2022 r. był proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach i przełożonym tamtejszej wspólnoty chrystusowców. Pełne zaangażowania i życzliwości duszpasterskie posługiwanie w parafiach zostało docenione i uhonorowane przyznaniem ks. Krzysztofowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Władysławowa. Natomiast ze strony www Międzynarodowego Centrum Dawców Szpiku Kostnego dowiadujemy się, że nasz Współbrat był dawcą komórek macierzystych. W środę 30 sierpnia 2023 r. zakończyła się jego ziemska pielgrzymka.

*    *    *

Odszedł dobry, życzliwy człowiek, który miał czas i dobre słowo dla każdego… Odszedł wspaniały kapłan, prawdziwy pasterz… – takie słowa przewijały się w rozmowach po nagłym zakończeniu ziemskiej pielgrzymki przez śp. ks. Krzysztofa Antonia SChr. W parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach, w której ostatni rok posługiwał jako jej proboszcz w czwartek 31 sierpnia i w piątek 1 września 2023 r. gromadzili się licznie parafianie na wieczornej Mszy Świętej w jego intencji. Tej piątkowej Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Olejnik, przełożony generalny zgromadzenia, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Rytwiński, poprzednik Zmarłego na proboszczowskim urzędzie w Szczecinie Podjuchach (a zarazem następca w parafii Chrystusa Króla w Stargardzie), a koncelebrowali m.in. chrystusowcy wywodzący się z tej szczecińskiej parafii. Nadto przez cały piątkowy dzień wierni trwali na modlitwie różańcowej w intencji swojego proboszcza.

Sobota 2 września 2023 r. była dniem pogrzebu zmarłego kapłana: o poranku kościół w Szczecinie Podjuchach napełnił się miejscowymi parafianami, a także tymi z sąsiedniego Szczecina Zdrojów (gdzie Zmarły rozpoczynał ponad 35 lat temu kapłańskie posługiwanie), a koncelebrowanej Mszy Świętej pożegnalnej przewodniczył pasterz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej abp Andrzej Dzięga, a wokół ołtarza stanęli kapłani diecezjalni i zakonni nie tylko ze szczecińskich parafii. Okolicznościową homilię wygłosił ponownie ks. Krzysztof Rytwiński. Po zakończonej Eucharystii ciało zmarłego kapłana zostano odprowadzone do karawanu i przewiezione do Stargardu, rodzinnej jego miejscowości, gdzie w tamtejszym wypełnionym po brzegi kościele św. Jana Chrzciciela po różańcowej modlitwie w południe rozpoczęła się Msza Święta pogrzebowa, w której wzięła udział rodzina śp. ks. Krzysztofa, duchowieństwo diecezjalne i zakonne z kraju i zagranicy, bracia i siostry zakonne, delegacje z wszystkich polskich parafii (Płot, Stargardu, Szczecina Podjuch i Zdrojów oraz Władysławowa), w których Zmarły posługiwał, przedstawiciele władz Stargardu i Władysławowa, poczty sztandarowe. Przewodniczył jej ks. Generał, który na początku liturgii zaprosił zgromadzonych do ufnej i żarliwej modlitwy za Zmarłego, a także za siebie nawzajem, aby wiara w Zmartwychwstałego nie osłabła, a raczej pozwalała umiejętnie przeżywać wszelkie trudne doświadczenia.

Homilię w czasie Mszy pogrzebowej wygłosił ks. Tadeusz Kłapkowski, proboszcz z Chociwla i kursowy kolega śp. ks. Krzysztofa. Przywołał w niej świadectwa o Zmarłym wynikające z jego gorliwej, pełnej zaangażowania i życzliwości posługi kapłańskiej, w której zachęcał wiernych, by przylgnęli do Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Homilista próbował w prosty sposób przedstawiać te rzeczywistości, o których Pan Jezus mówił do uczniów w wielkoczwartkowy wieczór, gdy z nimi się żegnał i pragnął, by nie lękali się i całą ufność w Nim złożyli. Choć smutek i pustka są czymś naturalnym i usprawiedliwionym, kontynuował kaznodzieja, to trzeba, aby odnaleźć w sobie wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne oraz ufność, że i dla nas Pan przygotowuje wieczne mieszkanie w niebie (zob. J 14,1-6).

Pod koniec liturgii przemówili: najpierw ks. Bogusław Burgat, wikariusz generalny, który podziękował za wspólną modlitwę i zapewnił o duchowej łączności jeszcze wielu nie mogących z racji przyjętych zobowiązań przybyć osobiście na uroczystości pogrzebowe. Po nim zabrał głos miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Wąchała, który stał się wyrazicielem wdzięczności wszystkich Stargardzian wobec swojego zmarłego współmieszkańca (który, choć może dziwnie to brzmi, na zawsze pozostanie w rodzinnej miejscowości, wszak w niej będzie oczekiwać zmartwychwstania na końcu czasów). Ks. Wąchała poprowadził obrzędy ostatniego pożegnania w kościele, a następnie uczestnicy pogrzebu udali się na stargardzki cmentarz komunalny (tzw. Stary Cmentarz), gdzie nastąpiło złożenie ciała do grobu w kwaterze chrystusowców. Kondukt żałobny i ostatnie modlitwy nad trumną odprawił ks. Burgat, który jeszcze raz podziękował za uczestnictwo i za modlitwę.

Dodać należy, że w kolejne wrześniowe niedziele Msze Święte za śp. ks. Krzysztofa Antonia i w podziękowaniu za jego posługę zostały odprawione we Władysławowie i Płotach.

Zmarłego Współbrata polecajmy miłosierdziu Bożemu,
Requiescat in pace…

 

 


30 sierpnia 2023r. 341 5079 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne