Jak możemy wyczytać ze społecznościowych kanałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w sobotę 16 września 2023 r., przy okazji odbywającego się w Poznaniu XV Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego odebrał z rąk ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, rektora KULu «Medal Jubileuszowy 100-Lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II». Wiosną 2023 r. podobnie została uhonorowana nasza prowincja północnoamerykańska. Z tą lubelską uczelnią wiele nas łączy: wspólnie podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz Polonii, związanych szczególnie z zabezpieczeniem i promocją jej dziedzictwa kulturowego. Należy również dodać, że przez lata chrystusowcy wieńczyli swoje filozoficzno-teologiczne studia seminaryjne, uzyskując tytuły magistra teologii właśnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Inni podejmowali na lubelskiej uczelni dalsze studia i uzyskiwali stopnie naukowe bądź doktora teologii, bądź doktora nauk społecznych, bądź doktora nauk humanistycznych. Obecnie na Wydziale Nauk Społecznych KUL studia specjalistyczne odbywa ks. Wojciech Mula SChr.

jako ilustracja posłużył screen informacji z serwisu społecznościowego X.com (dawnego Twittera) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


18 września 2023r. 230 2664 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne