Po sukcesie Lipcowych Dni Wspólnoty w pierwszych dniach sierpnia 2022 r. do Poznania i Puszczykowa zjechali się Współbracia przebywający na wakacyjnym odpoczynku a posługujący na co dzień w różnych częściach świata oraz w placówkach duszpasterskich i domach zakonnych w kraju.

Przybyli głównie chrystusowcy duszpasterzujący w różnych krajach Europy, ale nie zabrakło przedstawicieli z Kanady, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych. Zaproponowany program przewidywał wspólną modlitwę brewiarzową i z zakonnego modlitewnika, a przede wszystkim koncelebrowaną Eucharystię w kaplicach domu głównego i domu chrystusowca-seniora, podczas których nasi Przełożeni w podjętych rozważaniach na temat odczytanych czytań mszalnych zachęcali do nieustannego wzrostu w cnotach, szczególnie w wierze oraz do naśladowania świętych, szczególnie pokory i gorliwości apostolskiej Świętego Proboszcza z Ars, który patronował drugiemu dniowi sierpniowego spotkania. Podjęta natomiast próba analizy porównawczej kontekstu historycznego czasów, w których żył i działał św. Jan Maria Vianney, stała się zachętą do spojrzenia z ufnością i nadzieją na czasy współczesne i na kryzys, z którym zmaga się Kościół oraz nasze zgromadzenie, by nasze posługiwanie wśród Polonii uczynić jeszcze bardziej błogosławionym i owocnym. Podobnie jak w lipcu na puszczykowskim cmentarzu prosiliśmy o dar życia wiecznego dla zmarłych Współbraci, a w czasie wieczornych biesiad w sali wspólnoty domu głównego czy ogrodach domu chrystusowca-seniora przedstawialiśmy jak różnorodnie można pełnić misję Towarzystwa. Nie zabrakło przy tym radosnych wspomnień z czasów wspólnego formowania się w seminarium czy posługiwania w różnych parafiach.

fotografie: br. Krystian Zarosa SChr


04 sierpnia 2022r. 230 3654 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne