dodano: 2020-09-23 14:07:27 autor: 230 odsłon: 1107

sympozjum



 • Katechezy, sympozja i konferencje naukowe o Prymasie Tysiąclecia

  Wiele wydarzeń zaplanowano w związku z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej: wśród nich są sympozja i konferencje naukowe pozwalające zapoznać z dziełem życia tych dwóch wybitnych postaci.

  ponad 2 tygodnie temu, 2021-09-04 313 4
 • Formacyjne spotkanie odpowiedzialnych za kontakty z mediami w instytucjach kościelnych

  20 maja 1022
 • Sympozja u michalitów i misjonarzy Świętej Rodziny

  Otrzymaliśmy informację, że w sobotę 22 maja 2021 r., w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła wraz z Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny wraz z Wydziałem Teologicznym UAM organizują sympozja – konferencje naukowe związane z setną rocznicą dotyczącą ich wspólnot zakonnych: dla michalitów jest to stulecie kanonicznego zatwierdzenia zgromadzenia, a dla misjonarzy Świętej Rodziny – stulecie obecności w Polsce.

  20 maja 602
 • Konferencja naukowa „Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949”

  19 maja 762 1 2
 • Sympozjum naukowe o rodzinie w naszym Domu Głównym

  W sobotę 8 maja 2021 r. z naszego domu głównego w Poznaniu będą transmitowane wystąpienia prelegentów zaproszonych na Sympozjum Naukowe pt. „RODZINA – TRADYCJA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ” organizowane przez Wydział Teologiczny UAM, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański sp. z o. o. i Polskie Towarzystwo Familiologiczne.

  07 maja 849 1 4
 • Festiwal filmowy o Totalitaryzmach

  03 kwietnia 699 2
 • Posiedzenie Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą

  04 marca 968
 • Sympozjum naukowe w WSD Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim

  Jedną z osi posługiwania zmarłego przed rokiem, śp. bpa Stanisława Stefanka SChr, naszego Współbrata, była służba małżeństwu i rodzinie: przez szereg lat wykładał i dyrektorował Instytutowi Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, przewodniczył Radzie ds. Rodziny w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

  31 stycznia 979 2
 • Kolejna publikacja o brazylijskiej Polonii i stosunkach polsko-brazylijskich

  „Polska i Brazylia – Bliższe, niż się wydaje” – to tom studiów z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Brazylią oraz 90. rocznicy powstania Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego.

  08 stycznia 1230 6
 • Fundraising w Kościele

  09 grudnia 2020r. 1120 2
 • Obrady Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

  27 września 2020r. 901
 • Sympozjum poświęcone zasobom archiwalnym PMK we Francji

  19 września 2020r. 1511 54
 • 23 września 2020r. 230 1107