Bardzo często wracamy do słów Założyciela, kard. Augusta Hlonda, które wypowiedział do swoich duchowych synów a naszych najstarszych Współbraci na zakończenie pierwszych powojennych rekolekcji. Albowiem w nich nakreślił ogrom i charakter pracy duszpasterskiej na tzw. ‘Ziemiach Odzyskanych’, na których osiedlała się polska ludność po zakończeniu działań wojennych i wskutek decyzji Wielkiej Trójki o przesunięciach granic państwowych w Europie. Kardynał Założyciel zwracał na ducha ofiary i mówił: Powróćmy do ofiary totalnej! Idźmy na całego – z Bogiem i Matką Najświętszą Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz! Wtedy skrystalizuje się duch zakonny; duch totalnego oddania się dla Boga i dusz zbawienia. […] Bądźcie z tych, którzy dochowali wierności profesji zakonnej. […] Idźcie do nich z pełnym, kapłańskim sercem, sercem ojca godnego zaufania! Bądźcie dobrzy dla nich! […] Oddajcie się […] na całego Bogu i polskiemu ludowi (A. HLOND, Przemówienie podczas rekolekcji kapłańskich wygłoszone w dniu 24 sierpnia 1945 r., AH t. III, cz. 3, s. 16-17).

Najstarsi chrystusowcy, którzy podejmowali posługę duszpasterską na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, starali się jak najpiękniej i najpełniej zrealizować te zachęty i słowa Prymasa Hlonda. Dlatego i dzisiaj, po ponad 75 latach, pozostają w wdzięcznej pamięci mieszkańców, którzy w różny sposób chcą uwiecznić dzieło ich życia: są to okolicznościowe tablice i epitafia ku ich czci i pamięci bądź nazywane ich imieniem skwery, place i ulice.

Pomimo panującej epidemii koronawirusa udało się w 2020 i 2021 roku zorganizować uroczystości brylantowego jubileuszu naszej obecności i posługi w kilku miejscowościach Pomorza Zachodniego, np. w Stargardzie i Nowogardzie. W maju 2021 r. w serwisie ekai pojawiła się dosyć obszerna informacja o pierwszej Mszy w powojennym Szczecinie i o chrystusowcach – pionierach duszpasterstwa na Pomorzu Zachodnim. Dodajmy, że w czasach przedpandemicznych te majowe dni były dedykowane szczególnej modlitwie w intencji beatyfikacji naszego Założyciela.

Razem z chrystusowcami do zachodniopomorskich miast i miejscowości przybywały siostry zakonne. Tak właśnie w Stargardzie przy kościele św. Jana Chrzciciela znalazły się felicjanki a do Gryfic z ks. Stanisławem Rutem SChr przybyły Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. One to zorganizowały jubileuszowe uroczystości 2 października 2021 r. Rozpoczęła je wspólna Eucharystia dziękczynna za 75-letnią posługę pokoleń sióstr i kapłanów w tym miejscu pod przewodnictwem bpa Henryka Wejmana, biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis) z okolicznościową homilią Współbrata, ks. prof. Bernarda Kołodzieja SChr, delegata naszego Przełożonego Generalnego. Na zakończenie liturgii została odsłonięta okolicznościowa tablica pamięci s. Krystynie Marii Rynkowskiej MSF, zasłużonej katechetce i wiernego świadka wiary. Mszę Świętą koncelebrowali chrystusowcy z sąsiedztwa – ks. Ryszard Czajka SChr z Gosławia i ks. Krzysztof Grabowski SChr z Brojc oraz pochodzący z Gryfic ks. Krzysztof Rytwiński SChr.

Po Mszy Świętej uczestnicy jubileuszowych uroczystości wzięli udział w sympozjum dotyczącym 75-lecia działalności Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Gryficach, w którym prelegenci przedstawiali tło historyczno-społeczne czasu zasiedlania tych ziem po drugiej wojnie światowej, posługę sióstr ze szczególnym uwzględnieniem s. Krystyny Marii Rynkowskiej MSF. Nasz Współbrat, ks. Bernard Kołodziej SChr, nakreślił portret ks. Stanisława Ruta SChr, niestrudzonego duszpasterza migrantów, pioniera powojennego duszpasterstwa na ziemi gryfickiej oraz wspólne drogi Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i ks. Ruta, które skrzyżowały się już w Estonii, gdzie nasz Współbrat posługiwał w latach czterdziestych XX wieku i trudnych czasach wojny. Po wspólnym obiedzie, który podano po zakończeniu części sympozjalnej, nastąpiła część artystyczna – występ Kaszubskiego Zespołu Śpiewu i Tańca „Kacper i Lenka”.

fotografie: ks. Bernard Kołodziej SChr


06 października 2021r. 230 5095 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne