Jak już wspomnieliśmy odbywające się w trzeciej dekadzie września doroczne rekolekcje w seminarium stanowią przygotowanie do kolejnego roku formacyjnego, ale również do ponowienia zakonnej profesji na kolejne lata bądź jej odnowienia (wszak zakonne Ustawy zobowiązują każdego chrystusowca do odprawienia rekolekcji, a na ich zakończenie odnowienia profesji zakonnej i wyrażenia gotowości wyjazdu do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów – por. art. 50 UiDTChr). Odnowienie bądź ponowienie ślubów czy złożenie wieczystej profesji zakonnej wyraża bowiem naszą chęć całkowitego ofiarowania siebie Chrystusowi: tego, kim jesteśmy i wszystkiego, co posiadamy, aby On mógł objawiać swoją wielką Miłość całemu światu i zbawczy plan wobec niego przez naszą wierną służbę na rzecz polskiej rzeszy wychodźczej i budowania Jego królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W święto Świętych Archaniołów AD 2023 kl. Augustyn Kozieracki SChr podczas porannej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej ponowił śluby zakonne na kolejne trzy lata. Przez dwa kolejne dni oczy wszystkich chrystusowców były zwrócone ku kościołowi parafialnemu pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, gdyż  w nim na wieki swoje oddanie Chrystusowi i polskiej rzeszy wychodźczej w sobotę 30 września 2023 r. wypowiedział kl. Matthew Pajor SChr. Swoje śluby złożył na ręce ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego w obecności swoich rodziców i bliskich (którzy pochodzą właśnie z Łososiny Dolnej) oraz wielu Współbraci z kraju i zagranicy (na czele z przełożonym prowincji północnoamerykańskiej ks. Jackiem Walkiewiczem SChr). Natomiast w niedzielę 1 października 2023 r. przez posługę bpa Leszka Leszkiewicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej (tyt. Bossa) przyjął święcenia diakonatu.

To wielkie święto dla zgromadzenia, dlatego

Drodzy Czytelnicy i Kochani Przyjaciele,
Zwracamy się z prośbą o modlitewne towarzyszenie, aby nowo wyświęcony diakon Matt, nasi nowicjusze i klerycy, aby wszyscy chrystusowcy wszelkie zadania wynikającego z podjętego powołania pięknie wypełniali. Ośmielamy się o to wsparcie prosić, gdyż pragniemy, by nasze posługiwanie przynosiło błogosławione i trwałe owoce, a my – byśmy byli wiernymi i dobrymi robotnikami w Winnicy Pana…

(jako ilustracja posłużyła zapowiedź ślubów i święceń kl. Matta na naszym Facebookowym profilu)

na portalu www "Gościa Tarnowskiego" można znaleźć fotogalerię ze święceń diakonatu naszego Współbrata.


01 października 2023r. 230 2518 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne