Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Zygmunt JędrzejczakUrodził się 11.11.1933 r. w Rzeczycy Ziemiańskiej, ziemia lubelska, jako syn Klemensa i Apolonii ze Zbęków. W 1950 roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. W latach 1950-52 ukończył Niższe Seminarium w Ziębicach. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Profesję wieczystą złożył w Towarzystwie Chrystusowym w 1955 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Baraniaka w Poznaniu dnia 20.04.1958 roku. Po święceniach kapłańskich pracował przez rok czasu jako socjusz nowicjuszy w Bydgoszczy i w Morasku, następnie przez dwa lata jako wikariusz w Goleniowie i rok jako wikariusz w Szczecinie. Od 1962 do 1970 r. pełnił funkcję ekonoma generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Dnia 08.11.1972 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej wśród Polaków na emigracji do Wielkiej Brytanii. Pracował, po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, jako wikariusz w Manchester, a po śmierci ks. prałata Jana Basa z dniem 01.09.1976 r. został proboszczem w Manchester do listopada 1983 roku. Tu też obchodzi! swój srebrny jubileusz kapłaństwa. W parafii Manchester rozbudowuje plebanię i salę parafialną. W 1976 r. zostaje wybrany delegatem z Prowincji Wielkiej Brytanii na VI Kapitułę Generalną w Poznaniu, w której bierze udział. Od 1976 do 1983 r. pełnił obowiązki ekonoma Prowincji NSPJ w Wielkiej Brytanii. Następnie pracował jako pomocnik duszpasterski w Dunstable od 15.05.1984 do 30.09.1985 r. Od 01.10.1985 do 25. 09.1992 r. pracował jako proboszcz w Newcastle upon Tyne. Od października 1992 roku został rezydentem w parafii Manchester, gdzie dalej w miarę możliwości pomagał w pracy duszpasterskiej. Na początku października 1999 roku poddał się operacji języka (nowotwór złośliwy), i już nie doszedł nigdy do pełni sił. Po długich cierpieniach, nigdy nie narzekając na swoją chorobę odszedł do Pana po wieczną nagrodę w 68. roku życia i w 43. roku posługi kapłańskiej dnia 7 kwietnia 2001 r. w szpitalu w Manchester. Wprowadzenie trumny z ciałem śp. Zygmunta Jędrzejczaka do kościoła pw. Bożego Miłosierdzia w Manchester odbyło się 18.04.2001 r. o godz. 20.00. Następnie została odprawiona Msza św. koncelebrowana za spokój duszy śp. Ks. Zygmunta, której przewodniczył ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego z Poznania - ks. Tadeusz Zachara TChr. Kazanie wygłosił kolega kursowy śp. ks. Zygmunta superior Domu z Puszczykowa - ks. Ryszard Bucholc TChr. W koncelebrze wzięli udział ks. Cz. Osika - prowincjał, ks. A. Zuziak proboszcz, ks. J. Wojczyński, ks. M. Jachym, ks. K. Kościółek, ks. P. Żeromski. Po Mszy św. został odmówiony razem z wiernymi różaniec. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 19.04.2001 r. Mszy św. pogrzebowej o wieczne zbawienia dla śp. ks. Zygmunta Jędrzejczaka przewodniczył ks. arcybiskup Szczepan Wesoły w asyście wikariusza generalnego diecezji Salford Michaela Quinlana, mgr Johna Allena, rektora PMK w Anglii i Walii ks. infułata Stanisława Świerczyńskiego, sekretarza PMK ks. Janusza Tworka, przedstawicieli Ks. Generała - ks. T. Zachary, ks. R. Bucholca z Polski i 43. księży pracujących w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, przy bardzo licznym udziale wiernych z parafii Manchester i z parafii na których śp. ks. Zygmunt pracował. Kazanie na Mszy św. pogrzebowej wygłosił ks. arcybiskup Szczepan Wesoły. Po Mszy ciało Zmarłego zostało złożone na Cmentarzu Południowym w Manchester. Niech Dobry Bóg będzie dla niego pełnią szczęścia i obdarzy go swoim zbawieniem.

Ks. Czesław Osika TChr