Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Norbert UtykańskiUrodził się 25.10.1906 r. we Włodawie woj. lubelskie. Rodzicami byli Józef i Marianna z domu Łukasiewicz. Jako młody człowiek wyjechał za pracą do Brazylii i w stania Parana ciężko zarabiał na chleb, poznając przy tej okazji dolę emigranta. Wrócił do Polski i 14.04.1939 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach.
Jednak nowicjat mógł rozpocząć dopiero po wojnie 18.03.1948 r. w Morasku. Pierwszą profesję składał 19.03.1949 r. w Morasku, drugą 19.03.1950 r. w Puszczykowie. Dozgonną profesję złożył 19.03.1952 r. w Morasku.
Pracował w pralni początkowo w Morasku, potem w Ziębicach i od 30.09.1951 r. jako kierownik pralni – w Poznaniu. Pracował dużo i ciężko, nie korzystał z wakacji, wolny czas poświęcał modlitwie. Zmarł nagle przy pracy 21.10.1969 r. w Poznaniu i został pochowany na Miłostowie.