Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Jan WypartW sobotę 6 czerwca 1998 roku, kiedy trwały w Poznaniu uroczystości pogrzebowe śp. ks. Władysława Przybylskiego, ks. Jan jechał samochodem z Krzelkowa do Ziębic na spotkanie dziekańskie. Niestety, na spotkanie w Ziębicach już nie dojechał. Zginął w wypadku samochodowym - za cztery dni skończyłby 35 lat.

Ks. Jan Wypart urodził się 11 czerwca 1963 roku w Środzie Śląskiej, syn Czesława i Zofii z Gołębiowskich. Ochrzczony został 14 lipca w rodzinnej parafii w Szczepanowie k. Środy Śl. Tam ukończył szkołę podstawową będąc równocześnie ministrantem. Następnie naukę kontynuował w Zespole Szkół Elektronicznych, Liceum Zawodowym we Wrocławiu, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1982 roku. W tym samym roku, 14 sierpnia wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego i 28 września 1982 roku rozpoczął kanoniczny nowicjat w Kiekrzu. Pierwszą profesję zakonna złożył w Kiekrzu 29 września 1983 roku. Następnie rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne, a potem czteroletnie teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Studia ukończył ze stopniem magisterskim uzyskanym na KUL, na podstawie pracy: „Polacy w Szwecji do 1939 r". Profesję dozgonną złożył 10 kwietnia 1988 roku w Poznaniu. W następnym dniu przyjął z rąk bpa St. Napierały święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z tych samych rąk 16 maja 1989 roku.

Po święceniach przez dwa lata pracował jako wikariusz na parafii w Stargardzie Szczecińskim. Następnie został przez przełożonych skierowany do duszpasterskiej pracy polonijnej w Wielkiej Brytanii. Najpierw pracował przez dwa lata w polskiej parafii w Manchester, potem przez rok w Southampton i w 199N v. roku został proboszczem w High Wycombe. Po trzech latach pracy za granicą przyjechał do Poznania, gdzie wziął udział w miesięcznej probacji zakonnej, zakończonej rekolekcjami. W duszpasterskiej pracy w Wielkiej Brytanii cieszył się uznaniem środowisk polskich i polonijnych.

21 listopada 1997 roku został odwołany z pracy polonijnej i skierowany został do pomocy duszpasterskiej w parafii NSPJ w Szczecinie. W kwietniu 1998 roku, z związku z chorobą proboszcza w Krzelkowie, podjął się pełnić tam obowiązki proboszcza. Niestety, w Krzelkowie pracował zaledwie niecały miesiąc, kiedy nagła śmierć wyrwała go z grona duszpasterzy.

Uroczystości pogrzebowe, które zgromadziły wielu kapłanów i wiernych odbyły się najpierw w Krzelkowie, a potem w rodzinnym Szczepanowie. W piątek, 12 czerwca w Krzelkowie uroczystościom przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki TChr, a homilię wygłosił sekretarz generalny ks. Edward Strycharz TChr. Następnie zwłoki śp. ks. Jana zostały przewiezione do Szczepanowa, gdzie następnego dnia uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Antoni Klein TChr. Ks. Jan Wypart spoczął wśród kapłanów pochowanych przy kościele parafialnym.

Ks. Bernard Kołodziej TChr