Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Józef SmyczykW dniu 15 czerwca br. Bóg powołał do siebie ks. Józefa Smyczyka, chrystusowca.
Ks. Józef urodził się na Śląsku 2 sierpnia 1915 r. Po ukończeniu tam średniej szkoły w roku 1937 zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego. W dniu 4 czerwca 1944 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie.
Po wojnie pracował na Ziemiach Odzyskanych w różnych parafiach. Był też przez pewien czas członkiem zarządu generalnego Towarzystwa Chrystusowego.
W poniedziałek 2 czerwca nastąpił wylew i paraliż. Zmarł w szpitalu w Saskatoon, dnia 15 czerwca 1986 r. Pogrzeb odbył się 19 czerwca, a ciało jego spoczęło na cmentarzu w Prince Albert.
Ks. Smyczyk całe swe życie poświęcił Bogu i Polonii. Zawsze uśmiechnięty, zawsze zadowolony, cieszący się, że może służyć Bogu i Polonii.
Niech spoczywa w pokoju w ziemi kanadyjskiej, czekając na zmartwychwstanie.

ks. Władysław Gowin TChr