Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Marian RuczyńskiUrodził się 04.10.1904 r. w Poznaniu. Rodzicami byli Bronisław i Stanisława z domu Woydt. Po maturze wstąpił w Grudziądzu do pułku żółtych ułanów i dosłużył się stopnia porucznika. Do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach zgłosił się 12.10.1938 r. i rozpoczął nowicjat.
We wrześniu 1939 roku Marian Ruczyński miał rozpocząć studia filozoficzne i potem teologiczne. Wybuchła jednak II wojna światowa i przekreśliła plany. Wraz z innymi klerykami opuścił Potulice i pojechał do domu rodzinnego w Żegiestowie (krakowskie). W lutym 1940 r. w drodze powrotnej do Poznania został aresztowany przez Niemców i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen – Gusen, gdzie zginął 09.08.1940 roku. Urnę z prochami syna rodzice otrzymali 04.11.1940 r. i pochowali w rodzinnym grobowcu w Żegiestowie 09.11.1940 roku.