Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Julian BołądźUrodził się 11.06.1922 r. w miejscowości Pusiawory pow. Lida (Białoruś). Rodzicami byli Antoni i Maria z domu Pietraszko. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 09.08.1949 r. i rozpoczął nowicjat w Morasku 18.03.1950 roku.
Pierwszą profesję złożył w Morasku 19.03.1951 r., następnie w Puszczykowie: drugą 27.02.1952 r., i trzecią 19.03.1953 roku. Profesję dozgonną złożył 19.03.1954 r. też w Puszczykowie.
Od 12.04.1951 do 27.11.1954 pracował w Ziębicach, potem w Morasku (27.11.1954 – 01.10.1955), ponownie w Ziębicach i w Morasku (01.10.1955 –21.03.1958), skąd został przeniesiony do Poznania. Na przestrzeni lat 1958 – 1973 pracował na zmianę w Poznaniu i Ziębicach. W marcu 1973 r. za zgodą Rady Generalnej pojechał do Hesdigneul we Francji, by służyć pomocą ks. Wacławowi Bytniewskiemu TChr.
Zmarł 01.08.1984 r. w Ziębicach i tam został pochowany.