Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Stanisław KoszarekUrodził się 14.11.1909 r. w miejscowości Górne Grądy, pow. Września, woj. poznańskie. Rodzicami byli Józef i Petronela z domu Jackowska. Ukończył Miejskie Gimnazjum Humanistyczne w Pyzdrach.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 30.08.1932 r. w Potulicach i 15.10.1932 r. rozpoczął nowicjat. W Potulicach też złożył profesje: pierwszą 16.10.1933 r., drugą 16.10.1934 r. i dozgonną 16.10.1936 roku.
Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Gnieźnie (17.10.1935 r.) i ukończył w Poznaniu (czerwiec 1939 r.). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kard. Prymasa Augusta Hlonda 03.06.1939 r. w Poznaniu.
Po święceniach od sierpnia do października 1939 r. był wikariuszem w Krzemieńcu w diecezji łuckiej. Okres II wojny światowej aż do marca 1945 r. przeżył jako duszpasterz w ukryciu na terenie Pyzdr w diecezji włocławskiej. Następnie w maju przełożeni skierowali ks. Koszarka jako wikariusza do parafii Warta w diecezji włocławskiej. Stamtąd 02.09.1945 r. został przeniesiony na Pomorze Zachodnie w charakterze administratora parafii Brzesko-Pyrzyce. Od 01.10.1952 r. do grudnia 1954 r. był wikariuszem w Trzebiatowie, następnie w Szczecinie w parafii św. Andrzeja Boboli do marca 1957 roku. Potem pełnił obowiązki administratora parafii kolejno w Sarbii (III 1957 r.-VIII 1958 r.), w Płotach (22.08.1958 r.-01.01.1967 r.), gdzie pełnił również obowiązki Przełożonego domowego w latach 1963 – 1966 oraz w Chojnicach – Morasko (01.12.1966 r.- 010.9.1973 r.).
Z dniem 01.09.1973 r. osiadł w Ziębicach jako rezydent i opiekun braci; 01.09.1974 r. otrzymał nominację na Superiora domu. Zwolniony z tej funkcji został przeniesiony 13.12.1976 r. na rezydencję do Goleniowa, z którego przeniesiono ks. Koszarka 31.08.1985 r. do Szczecina do parafii NSPJ. Ostatnie przeniesienie miało miejsce ponownie do Ziębic 31.08.1994 roku.
Ks. Stanisław Koszazrek zmarł 17.03.1999 r. w Ziębicach i tam został pochowany.

***

Urodził się 14 listopada 1909 r. w Górnych Grondach, w pow. Września. Ochrzczony został w parafialnym kościele w Pyzdrach. Sakrament Bierzmowania przyjął w 1922 r. w Pyzdrach. Wykształcenie średnie zdobył w Miejskim Gimnazjum Humanistycznym w Pyzdrach. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił 30 sierpnia 1932 r. w Potulicach i tam rozpoczął nowicjat 15 października tego roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 16 października 1933 r. w Potulicach. Studia filozoficzne rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a potem studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Prymasa Polski Augusta Hlonda otrzymał 3 czerwca 1939 r. w katedrze poznańskiej. Jego pierwszą placówką duszpasterską był Krzemieniec w diecezji łuckiej. W czasie wojny w ukryciu pełnił funkcje kapłańskie w swojej rodzinnej parafii w Pyzdrach. Po wojnie pracował jako wikariusz, proboszcz, a później jako rezydent na różnych placówkach duszpasterskich na Pomorzu Zachodnim: w Pyrzycach, Trzebiatowie, Sarbii, Płotach. Był także przez jakiś czas przełożonym Domu Zakonnego w Ziębicach. Ostatnie lata spędził w Ziębicach jako rezydent. Zawsze promieniował pogodą ducha, spokojem i zdrową pobożnością. W pracy kapłańskiej był gorliwym duszpasterzem. Do końca życia starał się być użyteczny ludowi Bożemu. Lubił pracę w konfesjonale. Można żywić nadzieję, że Pan za jego postawę dał mu już wieniec nieśmiertelności w niebie.

Na pogrzeb śp. ks. Stanisława Koszarka przybyli współbracia chrystusowcy z kraju i z zagranicy. Z Zarządu Generalnego był obecny przełożony generalny ks. Tadeusz Winnicki, wikariusz generalny ks. Antoni Klein, sekretarz generalny ks. Edward Strycharz i dyrektor generalny ks. Tadeusz Zachara. Z Niemiec przybyli ks. Władysław Hoffmann i ks. Stefan Szypuła. Wyższe Seminarium Duchowne reprezentował ks. prefekt Krzysztof Antoń z grupą kleryków. Był także przełożony Domu Zakonnego w Puszczykowie ks. Ryszard Bucholc, przełożony Domu Zakonnego w Częstochowie ks. Zenon Gąsiorowski.

Wśród księży przybyłych z Pomorza Zachodniego znalazł się także najstarszy chrystusowiec ks. Wacław Perz ze Szczecina, który w tym roku mając 90 lat, obchodziłby razem z ks. Stanisławom Koszarkiem 60-lecie kapłaństwa. Przybyli także przedstawiciele braci chrystusowców i delegacja sióstr misjonarek Chrystusa Króla z Moraska.

Wśród uczestników pogrzebu byli również księża z dekanatu ziębickiego razem z ks. dziekanem Bogusławom Konopką.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył przełożony generalny ks. Tadeusz Winnicki. Łącznie w koncelebrze wzięło udział 26 kapłanów. Homilię pogrzebowa podczas Mszy św. wygłosił sekretarz generalny ks. Edward Strycharz. W swoim słowie ukazał on duchowa sylwetkę zmarłego ks. Stanisława, podkreślając jego cicha, ale zawsze nacechowana gorliwością pracę kapłańska pełniona na różnych placówkach duszpasterskich.

Pożegnalnym modlitwom przy trumnie, a także w czasie konduktu i na cmentarzu przy grobie, przewodniczył przełożony generalny ks. Tadeusz Winnicki, Kondukt żałobny z kościoła na cmentarz przeszedł ulicą Wałową.

Na cmentarzu nad grobem Przełożony Generalny żegnając zmarłego kapłana Stanisława, dziękował Bogu za dar tak pięknej postaci jako kapłana i zakonnika. Skierował też słowa duchowej pociechy do rodziny zmarłego ks. Stanisława, która w liczbie 8 osób przybyła pożegnać swego krewnego.

Na zakończenie przemówił jeszcze superior wspólnoty zakonnej chrystusowców w Ziębicach ks. Józef Milewski, dziękując wszystkim za modlitwy i wzięcie udziału w obrzędach pogrzebowych. Podziękował też tym, którzy w ostatnich dniach życia ks. Stanisława śpieszyli mu z pomocą.

ks. Józef Milewski TChr