Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Władysław SławekUrodził się 13.08.1933 r. w miejscowości Pawłów pow. Iłża woj. kieleckie. Rodzicami byli Stefan i Maria z domu Puchała. Uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w latach1950-1955.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 10.09.1950 r. i rozpoczął nowicjat 08.09.1952 r. w Bydgoszczy. Pierwszą profesję składał 08.09.1953 r. w Bydgoszczy, drugą 08.09.1954 r. w Ziębicach, trzecią 08.09.1955 r. w Bydgoszczy, czwartą 08.09.1956 r. w Ziębicach, piątą 08.09.1957 r. i szóstą 08.09.1958 r. w Poznaniu. Profesję dozgonną złożył również w Poznaniu w dniu 20.09.1959 roku.
Filozofię studiował w Poznaniu w czasie od 10.09.1955 r. do 05.04.1957 roku. Ukończył studia 01.06.1962 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Poznaniu w dniu 09.06.1962 r. z rąk arcybp. Antoniego Baraniaka.
Po święceniach jako wikariusz pracował na Pomorzu Zachodnim kolejno: w Stepnicy od 09.07.1962 r. do 28.08.1965; w Marianowie od 28.08.1965 r. do 31.8.1967 r.; w Suchaniu od 31.08.1967 roku. Ze Słuchania został przeniesiony do Gryfic na stanowisko wikariusza współpracownika na czas od 01.07.1967 r. do 31.08.1974 roku. Następnie był wikariuszem w Stargardzie do 16.08.1980 r., potem wikariuszem w parafii Płoty i od 01.09.1981 r. wikariuszem w Pyrzycach.
Ks. Władysław Sławek zmarł w szpitalu w Pyrzycach 18.08.1985 r. i został pochowany w rodzinnym grobowcu w Pawłowie k. Starachowic.

***

W dniu 18 sierpnia 1985 r. w Pyrzycach zmarł nagle śp. ks. Władysław SŁAWEK TChr. Urodził się 13 lipca 1933 roku w Pawłowie, w diecezji sandomierskiej. Po szkole podstawowej zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego w Ziębicach w roku 1950. Studia filozoficzne i teologiczne ukończył w Poznaniu i 9 czerwca 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa A. Baraniaka.
Obowiązki kapłańskie spełniał jako wikariusz na różnych placówkach Towarzystwa na Ziemiach Zachodnich. Zawsze pogodny i życzliwy, mimo że zdrowie nie pozwalało mu na pracę samodzielną. Od 1981 r. duszpasterzował w Pyrzycach. Tu Pan powołał go do swego Królestwa.
Ceremoniom pogrzebowym towarzyszyli bardzo licznie zebrani kapłani i współbracia Zgromadzenia pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Stefanka. Ciało Zmarłego przewieziono do rodzinnej miejscowości, gdzie spoczął w ziemi swych ojców na cmentarzu parafialnym.