Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Władysław IwanowiczDnia 16 maja br. zmarł po krótkiej chorobie w szpitalu w Pucku jeden z najstarszych wiekiem chrystusowców - ks. Władysław Feliks IWANOWICZ.
Urodził się 30 maja 1904 r. w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum typu humanistycznego. Do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach wstąpił we wrześniu 1936 roku. Po ukończeniu studiów filozoficznych w seminarium gnieźnieńskim rozpoczął studia teologiczne w Poznaniu, które w czasie wojny kontynuował w seminarium pallotynów w Ołtarzewie, a następnie w Krakowie w seminarium salezjańskim. Dnia 4 czerwca 1944 roku przyjął w Krakowie z rąk abpa M. Godlewskiego święcenia kapłańskie. Pracował w wielu ośrodkach wychowawczych jako wykładowca, kapelan, a potem jako duszpasterz na placówkach Towarzystwa Chrystusowego. Od 1971 r. rezydował we Władysławowie, gdzie bez wielkiego rozgłosu spełniał swe obowiązki kapłańskie, zwłaszcza jako spowiednik.
Uroczystościom żałobnym przewodniczył bp Edmund Piszcz. Zmarłego Księdza Władysława żegnali licznie zebrani chrystusowcy, duchowieństwo diecezjalne, rodzina oraz wierni parafii Władysławowo. Po Mszy św. żałobnej i modlitwach przy Zmarłym ciało zostało przewiezione do Warszawy, gdzie 22 maja zostało złożone w rodzinnym grobowcu.