Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Antoni PazołaKs. Antoni Pazoła urodził się dnia 27 maja 1915 roku w miejscowości Kuczynka, parafia Krobia. Po skończeniu nauczycielskiego seminarium w Krotoszynie pracował jako nauczyciel. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w 1952 r., odbył kanoniczny nowicjat w Bydgoszczy i złożył śluby zakonne. Dozgonną profesję składał w Poznaniu w dniu 08.09.1957 r. i tu ukończył studia filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa. W dniu 23 maja 1959 r. otrzymał z rąk arcybiskupa metropolity A. Baraniaka święcenia kapłańskie.
Po święceniach przez trzy lata służył pomocą duszpasterską przy sanktuarium maryjnym „Maria Śnieżna” w Międzygórzu. Następnie został mianowany wikariuszem w parafii Szczecin-Zdroje, a po roku przydzielony do pomocy duszpasterskiej w Świdnicy. Jego stałym zajęciem było pełnienie obowiązków kapelana przy Szpitalu Miejskim.
Od 1 sierpnia 1969 r. objął stanowisko kapelana Sióstr Opieki św. Antoniego w Mirkowie, w dekanacie kępińskim. Chętnie udzielał się z pomocą duszpasterską miejscowym kapłanom. W dniu 25 sierpnia 1978 r., wracając motocyklem wieczorem po Mszy św. odprawionej w Grębaninie, uległ wypadkowi i doznał bardzo ciężkich obrażeń. Przebywał pod troskliwą opieką lekarzy w szpitalu w Kępnie, później w Grębaninie, a następnie został przewieziony do szpitala w Poznaniu. Mimo wszelkich starań nie udało się uratować mu życia i dnia 4 grudnia, w dniu św. Barbary - patronki dobrej śmierci - przed godziną 22.00 oddał ducha Bogu. Towarzystwo Chrystusowe traci w Zmarłym gorliwego i cichego kapłana.
Jak to często bywa przy okazji nieszczęśliwego wypadku lub choroby okazuje się wartość naszych przyjaciół, znajomych lub przygodnie obecnych ludzi. Mieliśmy możność przekonania się i obecnie, że dużo prawdziwie chrześcijańskiej dobroci wyzwoliło się z serc otoczenia Księdza Antoniego. Mimo że stan Jego zdrowia nie rokował od początku nadziei na wyzdrowienie - wszyscy wykazali maksimum dobrej woli, by ulżyć cierpieniom i nie zostawić człowieka w osamotnieniu. Wiemy, że Bóg widział to i na pewno wynagrodzi. Jednak i ze swej strony wspólnota zakonna - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej - pragnie serdecznie podziękować za ojcowską i troskliwą opiekę księdzu prałatowi Magnuszewskiemu z Kępna, księdzu proboszczowi Darmasowi, kapłanom dekanatu, którzy Zmarłego odwiedzili w szpitalu, jak również i Siostrom zakonnym św. Antoniego oraz wszystkim lekarzom i osobom Służby Zdrowia, którzy pieczołowicie zajmowali się chorym księdzem Antonim w czasie jego przeszło trzymiesięcznego pobytu w szpitalu.
Liturgia pogrzebowa odbyła się w kaplicy Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu w dniu 7 grudnia, a zwłoki zmarłego księdza Antoniego Pazoły złożono na cmentarzu w Poznaniu-Miłostowie.
Niech odpoczywa w pokoju!