Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Stanisław ZuziakUrodził się 22.12.1912 roku w Lipowie, pow. Żywiec, woj. krakowskie. Rodzicami byli Józef i Wiktoria. Do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach przybył 19.09.1934 roku i niebawem rozpoczął nowicjat. Pierwsze ślubu złożył 29.09.1935 r., drugie 29.9.1936 r. i wieczyste 29.9.1938 roku. Po profesji czasowej rozpoczął studia filozoficzne w Gnieźnie, następnie teologiczne w Poznaniu.
Na początku II wojny światowej wraz z innymi klerykami przebywał na kresach wschodnich na praktyce duszpasterskiej. Podczas tułaczki wojennej zapadł na chorobę zakaźną i zmarł 01.10.1939 roku.