Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Piotr KowalówkaUrodził się 05.04.1898 r. w miejscowości Facimiech pow. Kraków. Rodzicami byli Jan i Agnieszka z domu Badura. Po maturze, którą uzyskał w Gimnazjum Realnym w Krakowie, podjął studia prawnicze i ukończył je doktoratem.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 16.08.1933 r. w Potulicach i rozpoczął nowicjat 28.09.1933 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył 29.09.1934 r., drugą 29.09.1934 r. i dozgonną 29.09.1937 r. również w Potulicach. Studia filozoficzne rozpoczął 01.10.1934 r. w Gnieźnie i rigorosum złożył w czerwcu 1939 r. w Poznaniu. Z powodu wybuchu II wojny światowej ukończył studia w Krakowie w czerwcu 1940 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp. Stanisława Rosponda 29.09.1940 r. w Krakowie.
Podczas wojny ks. Kowalówka pracował duszpastersko na terenie diecezji kieleckiej i krakowskiej w następujących miejscowościach: Księżnice Wielkie (01.11.1940-06.1942), Wrocieryż (01.9.1942-30.12.1942), Chochołów (01.02.1942-31.08.1943) oraz Droginia (01.09.1943-30.04.1945).
W okresie od 01.05.1945-15.10.1947 był administratorem parafii Święciechowa w diecezji poznańskiej. Po wojnie został skierowany do diecezji gorzowskiej – jako administrator parafii w Golczewie (16.10.1947-20.04.1953), w Gryficach (21.04.1954- 30.09.1954) i w Szczecinie-Zdrojach (01.10.1954-01.09.1957). Skierowany później do diecezji wrocławskiej był administratorem w Wigańcicach (01.09.1957-17.08.1970).
Ostatnie lata jako rezydent przebywał w Wigańcicach, zmarł w szpitalu w Ziębicach w dniu 13.05.1974 roku. Został pochowany w rodzinnej parafii Krzęcin pow. Kraków.