Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Szymon ByreckiUrodził się 01.01.1911 r. w Baryszu pow. Buczacz woj. tarnopolskie. Rodzicami byli Maciej i Anna z domu Boczar. Szymon Byrecki z zawodu kowal, po odbyciu służby wojskowej idąc za głosem powołania zgłosił się 01.10.1936 r. do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach. Po ukończeniu nowicjatu pierwsze śluby złożył 19.03.1938 r., drugie 19.03.1939 r., śluby dozgonne 19.03.1941 r. Należał do grupy kolporterów dobrej książki.
Gdy wybuchła II wojna światowa znalazł się Warszawie i podjął pracę przy rannych w szpitalu maltańskim.
Podczas powstania warszawskiego został zaaresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego. Przypuszczalnie zginął koło Natzweiler 07(?).04.1945 roku.