Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Adam JaskowskiUrodził się 07.02.1913 r. w Ostrowie Wlkp.; tam też ukończył gimnazjum i po maturze wstąpił do szkoły podoficerskiej. Po odbyciu służby wojskowej w dniu 25.09.1935 roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego.
W 1936 roku, po ukończeniu nowicjatu w Poznaniu, Adam Jaskowski rozpoczął Gnieźnie kurs filozofii.
W roku akademickim 1939/40 miał rozpocząć II kurs teologiczny. Wybuch wojny zniszczył zamierzenia. W dniu 3 września 1939 roku, podczas ewakuacji na wschód, kl. Adam Jaskowski zginął pod Zduńską Wolą w pociągu zbombardowanym przez niemieckie samoloty.