Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Marian PankaninBrat Marian PANKANIN urodził się w Więcborku dnia 9 października 1915 r. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w roku 1936 i odbył roczny nowicjat w Potulicach. Po inwazji hitlerowskiej na Polskę Towarzystwo uległo rozproszeniu, gdyż dom macierzysty w Potulicach zajęli okupanci na obóz koncentracyjny. Brat Marian przebywał w tym czasie w stronach rodzinnych.
Po zakończeniu działań wojennych Marian Pankanin powrócił do Poznania, do Domu Głównego i z polecenia przełożonych rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Dnia 11 maja 1956 r. otrzymał dyplom artysty w zakresie gry na organach. Od nowego roku akademickiego został wykładowcą śpiewu i muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu: Pracy tej poświęcił się z wielką gorliwością i zamiłowaniem, a równocześnie prostotą i poczuciem odpowiedzialności, co zresztą charakteryzowało go na każdym stanowisku.
Kiedy wreszcie chrystusowcom umożliwiono wyjazd za granicę do pracy duszpasterskiej wśród Polonii, zgłosił się do niej również brat Marian Pierwszą jego placówką było Calgary w Kanadzie. W roku 1968 został wybrany przez Współbraci na delegata IV Kapituły Generalnej. W tym samym roku przeniesiony został do domu prowincjalnego w Warren w USA, gdzie - obok gry na organach - pełnił obowiązki administratora domu. Służył również grą na organach w kościołach polonijnych w Providence i Dearborn. Od roku 1973 był organistą i pracownikiem biura parafii personalnej w Los Angeles. W dniu 1 kwietnia 1981 r. doznał wylewu krwi do mózgu. Nawet po wielogodzinnej operacji nie odzyskał przytomności i w dniu 13 kwietnia oddał Bogu ducha.
Pogrzeb odbył się w Wielki Czwartek, 16 kwietnia, w Los Angeles. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył ks. Zbigniew Olbryś, pierwszy proboszcz-chrystusowiec tej parafii.