Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Franciszek KlimaUrodził się 01.12.1913 roku w Starych Stawach pow. Biała woj. krakowskie. Rodzicami byli Jan i Łucja z domu Żak. Był członkiem Sodalicji Mariańskiej, pociągało go kapłaństwo zakonne. W 1936 r. zdał maturę i 14 sierpnia tegoż roku zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego. Do Potulic przyjechał 07.09.1936 r. i rozpoczął nowicjat 28.10.1936 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 29.09.1937 r., drugie śluby zakonne 29.09.1938 r. Po złożeniu profesji władze zakonne skierowały kl. Franciszka Klimę na studia filozoficzne do Gniezna, gdzie zdobył opinię wzorowego studenta.
Wybuch II wojny światowej przerwał wakacje, jakie spędzał w Potulicach. Stąd wraz z grupą współbraci powędrował do Warszawy. W trakcie ciężkiego bombardowania zginął pod gruzami 23 września 1939 roku..