Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Józef PochankeUrodził się 10.02.1919 r. w Mochach pow. Wolsztyn woj. poznańskie. W gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej, interesował się misjami. Do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach zgłosił się 06.09.1938 r., gdzie rozpoczął nowicjat 28.09.1938 r.
W roku akademickim 1938/39 miał rozpocząć studia filozoficzne w Gnieźnie i następnie studia teologiczne. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił plany. Kl. Józef Pochanke pojechał do domu rodzinnego, a że nosił strój zakonny, został przez Niemców aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen. Praca w kamieniołomach wnet go wyczerpała. Zmarł 05.05.1941 r.