Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Karol CzymekUrodził się 26.10.1916 roku w Grabowcu pow. Sensburg woj. Prusy Wsch. Rodzicami byli Gottlieb i Aniela z domu Fryżewska. Odpowiadając na apel Towarzystwa Chrystusowego „Na wychodźstwie polskie dusze giną” przyjechał do Potulic 06.11.1935 r., nowicjat rozpoczął 28.09.1936 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 19.03.1938 r., drugie 19.03.1939 roku.
Po ślubach został wysłany jako kolporter dobrej książki do Warszawy. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Zginął podczas bombardowania stolicy przysypany gruzami w dniu 25.09.1939 r. o godz. 15-tej.