Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Marian KsiążekUrodził się 31.05.1923 r. w Wokowicach pow. Brzesko woj. krakowskie. Rodzicami byli Jan i Maria z domu Budzioch. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum Państwowym w Brzesku dnia 10.06.1946 r. Do Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zgłosił się 15.07.1946 r. i 20.09.1946 r. rozpoczął rekolekcje poprzedzające nowicjat. Był gorliwym czcicielem Matki Bożej i marzył o studiach w Paryżu i pracy na misjach.
Podczas wycieczki do Puszczykowa poszedł wraz z współbraćmi kąpać się we Warcie. Dzień 15 maja 1947 r. był upalny. Podczas kąpieli kl. Marian dostał ataku serca i utonął w rzece. Próby ratowania okazały się bezskuteczne.