Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Alojzy PiłatUrodził się 21.06.1913 r. w Pączewie pow. Stargard woj. gdańskie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w gimnazjum mat.-przyr. w Tczewie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14.08.1933 r. w Potulicach. Tam też rozpoczął nowicjat 28.09.1933 roku. Pierwszą profesję złożył 29.09.1934 r., drugą 24.09.1935 r., natomiast dozgonną 29.09.1937 roku. Studia filozoficzne ukończył w Gnieźnie w czasie od 01.10.1937 do 06.1936 roku. Z powodu wybuchu II wojny światowej studia teologiczne rozpoczęte w Poznaniu ukończył w Krakowie i tam też otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp St. Rosponda.
Do końca wojny pełnił obowiązki wikariusza w różnych parafiach na terenie diecezji tarnowskiej. Od 01.04.1945 r. do 15.08.1946 r. był administratorem w Ruchocicach pow. Grodzisk (Wlkp). Z dniem 15.08.1946 r. został przeniesiony na Pomorze Zachodnie, gdzie pełnił obowiązki administratora i dziekana w Stargardzie Szczecińskim do 20.04.1951 roku. Następnie został administratorem potem przełożonym domu we Władysławowie pow. Puck.
Zniszczone przez wojnę liczne kościoły remontował i na nowo ożywiał życiem parafialnym, o które gorliwie zabiegał. We Władysławowie zbudował nowy kościół budzący swoją architekturą podziw nie tylko parafian ale i licznych znawców sztuki. Zmożony ciężką chorobą zmarł 16.06.1969 r. we Władysławowie i tam został pochowany.