Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Tadeusz BreithauptKs. Tadeusz Breithaupt urodził się 22 kwietnia 1906 r. w Karczewie, pow. Kościan, woj. poznańskie. Syn Jana i Heleny z domu Powałowska. Rodzina mieszkała uprzednio w Boruszynie pow. Czarnków. Ochrzczony został w rodzinnej parafii w Kamieńcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszą naukę kontynuował w szkole średniej w Szamotułach, a dokończył w Chodzieży, gdzie ukończył gimnazjum państwowe. Sakrament bierzmowania przyjął w Szamotułach, w czasie nauki w miejscowym gimnazjum.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w sierpniu 1933 roku, w drugim roku istnienia zgromadzenia zakonnego. Po krótkim aspirandacie 28 września rozpoczął w Potulicach kanoniczny nowicjat. Nowicjat ukończył złożeniem pierwszej profesji zakonnej 29 września 1934 r. w Potulicach. Po ukończeniu nowicjatu rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ukończone egzaminem tzw. philosophicum w czerwcu 1936 r. Następnie rozpoczął czteroletnie studia teologiczne w Wyższym Seminarium Archidiecezji poznańskiej, gdzie będąc na IV roku teologii, złożył w czerwcu 1939 roku egzamin tzw. rigorosum. Wieczystą profesję zakonną złożył 29 września 1937 r. w Potulicach. W czasie tych studiów przyjął tonsurę oraz został wprowadzony w posługi kapłańskie: ostiariat i lektorat w 29 września 1937 roku z rąk założyciela kard. Augusta Hlonda oraz egzorcystat i akolitat 29 września 1938 roku z rąk bpa Antoniego Laubitza.
Wybuch II wojny światowej przeszkodził w ukończeniu ostatniego roku teologii. Z uwagi, że seminarium poznańskie zostało zamknięte, ośmiu kleryków, a wśród nich Tadeusz, pojechali kontynuować studia teologiczne do seminarium w Płocku. Zostali tam życzliwie przyjęci i rozpoczęli dalsze studia. Brali udział we wszystkich ćwiczeniach duchownych oraz zdawali kolokwia. Niestety w grudniu 1939 roku seminarium płockie też zostało zamknięte przez Niemców. Klerycy rozjechali się w rodzinne strony. Wkrótce jednak dotarła do wszystkich wiadomość o możliwości ukończenia studiów w Krakowie. Klerycy najstarszego kursu teologii oraz młodszych roczników studia teologiczne dokończyli w Krakowie.
Klerycy ostatniego roku teologii, zdawali tam ostatnie egzaminy i mogli przyjmować wyższe święcenia kapłańskie. Kleryk Tadeusz przyjął wyższe święcenia kapłańskie w Krakowie: subdiakonat 31 marca 1940 roku z rąk bpa Stanisława Rosponda, a diakonat 18 maja tego samego roku też z rak bpa S. Rosponda. Rekolekcje przed prezbiteratem u oo. Dominikanów prowadził dla nich prowadził o. Jacek Woroniecki, a 16 czerwca 1940 r. w kościele sercanek, ks. Tadeusz przyjął z rąk biskupa Stanisława Rosponda święcenia kapłańskie.
Po święceniach kapłańskich ks. Tadeusz Breithaupt rozpoczął pracę duszpasterską w diecezji tarnowskiej jako wikariusz w Domasławicach do 1942 roku. W latach 1942-1945 pełnił obowiązki kapelana Sióstr Albertynek w Mnikowie, w diecezji tarnowskiej.
Po wyzwoleniu i zakończeniu wojny powrócił do Poznania i został administratorem parafii w Pruścach w archidiecezji poznańskiej, pracował tam do końca sierpnia 1947 roku. Następnie został przez przełożonych skierowany na Pomorze Zachodnie, gdzie został administratorem parafii w Przybiernowie. Po roku pracy w Przybiernowie powrócił do Poznania, i został kapelanem Sióstr MBM w Kiekrzu. Od 1950 roku powrócił na Pomorze Zachodnie i przez rok był pomocnikiem duszpasterskim w Goleniowie, a następnie w Pyrzycach. Od października do grudnia 1952 roku pomagał w pracy duszpasterskiej w Gryficach. Później znowu powrócił do Poznania i został skierowany do Domu Zakonnego w Morasku, gdzie był rezydentem 1957 roku. W tym samym roku pojechał do Mirkowa, gdzie przez pół roku pełnił obowiązki kapelana. W 1958 roku został rezydentem w Bożnowicach na Dolnym Śląsku i po odwołaniu go z tej placówki powrócił do Mirkowa, gdzie pełnił obowiązki kapelana Sióstr Antoninek do 1964 roku. Wtedy powrócił na Dolny Śląsk i był rezydentem w Ziębicach, a następnie od 1966 roku w Świdnicy. Wtedy został odwołany do Poznaniu i został rezydentem w Domu Zakonnym w Puszczykowie.
Zmarł nagle w Puszczykowie 09 grudnia 1971 roku, przeżywszy 65 lat, w tym 38 lat życia zakonnego i 31 życia zakonnego.
Uroczystości pogrzebowe z udziałem księży, kleryków i braci zakonnych, rodziny zmarłego i sióstr zakonnych odbyły się w 11 grudnia 1971 roku w Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Edward Szymanek, a homilię pogrzebową wygłosił ks. Czesław Kamiński, nawiązując do przestrogi Chrystusa: „Czuwajcie bo nie wiecie dnia, ani godziny..”.

Uroczystościom pożegnalnym na cmentarzu przewodniczył wikariusz generalny ks. E. Szymanek. Ks. Tadeusz Breithaupt został pochowany w kwaterze chrystusowców na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu, gdzie oczekuje zmartwychwstania.

DOBRY JEZU A NASZ PANIE – DAJ MU WIECZNE SPOCZYWANIE
Ks. Bernard Kołodziej TChr