Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Józef ŚpiewakUrodził się 16.02.1930 r. w Nowym Dworze koło Grodna pow. Szkółka woj. białostockie. Rodzicami byli Józef i Stefania z domu Hrynkiewicz. Do Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego uczęszczał od 01.09.1947 do 15.06.1951 r., gdzie zdał maturę. Dnia 29.08.1949 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i 07.09.1949 r. w Ziębicach rozpoczął nowicjat. Pierwszą profesję złożył w Ziębicach 08.09.1949 r., drugą 08.09.1951 r. w Poznaniu i trzecią w 8.9.1952 r. również w Poznaniu. Profesję dozgonną złożył 08.09.1953 r. w Poznaniu. Studia teologiczne ukończył 29.03.1957 r., natomiast święcenia kapłańskie otrzymał 06.04.1957 r. z rąk ks. bpa Jedwabskiego w Poznaniu. Po święceniach ks. Śpiewak został mianowany z dniem 29.04.1957 r. wikariuszem współpracownikiem kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w Goleniowie. Zmarł nagle 08.04.1958 r. w Goleniowie, gdzie został też pochowany.