Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Piotr WieczorekUrodził się 02.04.1958 r. w miejscowości Olesno woj. częstochowskie. Rodzicami byli Antoni i Marta z domu Pisarek. Świadectwo maturalne uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich w Oleśnie.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 15.08.1977 r. i rozpoczął nowicjat 28.09.1977 r. w Kiekrzu. Profesje zakonne składał: pierwszą 29.09.1978 r. w Kiekrzu, drugą 29.09.1979 r. w Poznaniu, trzecią 29.03.1980 r. w Poznaniu i dozgonną 10.04.1983 r. w Poznaniu.
Studia filozoficzne rozpoczął 02.10.1978 r. i skończył 12.06.1980 r., rigorosum złożył 17.06.1982 roku. Studia teologiczne ukończył 15.05.1984 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Tadeusza Ettera 23.05.1984 r. w Poznaniu.
Z dniem 01.09.1984 r. został wikariuszem parafii w Dobrzanach na Pomorzu Zachodnim; 20.08.1986 r. został przeniesiony do Goleniowa. W maju 1988 r. został tymczasowym administratorem parafii Gosław, a od 01.08.1991 r. proboszczem w Radziszewie. Następnie wyznaczony do pracy we Francji (05.05.1993) wyjeżdża 01.09.1993 r. i zostaje proboszczem w Poitiers.
Ks. Piotr Wieczorek umarł nagle 02.11.1994 r. i został pochowany w Poitiers.

***

Ks. Piotr urodził się 2 kwietnia 1958 r. w Oleśnie Śląskim. Rodzice jego, Antoni i Maria z d. Pisarek, już kilkanaście dni po jego urodzeniu, prosili swojego duszpasterza o chrzest dla niego (13.04.1958). W życiorysie przysłanym wraz z prośbą o przyjęcie do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej o swoim domu rodzinnym napisał: "Pochodzę z katolickiej rodziny. Ojciec pracuje jako kierowca mechanik w Rejonowej Komendzie Straży Pożarnych w Oleśnie, matka jest dziewiarką i pracuje w Spółdzielni Pracy Włókniarzy. Mam też dwóch braci. Do siedmiu lat byłem pod wyłączną opieką rodziców. Po ukończeniu siódmego roku życia w 1965 r. rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie. W tym roku rozpocząłem naukę religii. 2 czerwca 1968 r. przyjąłem Pierwszą Komunię św. Kilka lat później przyjąłem sakrament bierzmowania. W dniu 18.04.1971 r. zostałem przyjęty do grona ministrantów, a w dniu 9.04.1972 r. do grona lektorów. Naukę w szkole podstawowej ukończyłem w 1973 r. Dalszą naukę kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich w Oleśnicy. Obecnie mam 19 lat, ukończyłem szkołę średnią, otrzymałem świadectwo maturalne i pragnę wstąpić do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. "Samo podanie o przyjęcie do Towarzystwa Chrystusowego mo1vwował słowami: "Chcę służyć Bogu i ludziom jako ksiądz pracujący wśród naszych Rodaków. Myślę, że Bóg dopomoże mi w realizacji mojego powołania".
Decyzją przełożonych Piotr został przyjęty do naszej Wspólnoty zakonnej. Po krótkim aspirandacie 28.09.1977 r. rozpoczął pod kierunkiem ks. magistra S. Brzostka kanoniczny nowicjat w Kiekrzu. Tutaj też, po rocznym przygotowaniu, złożył pierwszą profesję zakonną (29.09.1978), którą ponawiał zgodnie z prawem 29.09.1979 r. i 29.09.1980 r., by wreszcie 10.04.1983 r. złożyć dozgonną profesję zakonną. W okresie profesji czasowej poprzez studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich i podjęcia obowiązków duszpasterza polskich środowisk emigracyjnych.
Okres klerykatu Piotra tak charakteryzował oleski proboszcz ks. A. Kaleja: "...interesował się żywo życiem parafialnym. Angażował się często w uroczyste Msze św. przy asyście. Utrzymywał ze mną żywy kontakt. Cechuje się punktualnością, słownością. Nie jest zagrożony przez konsumpcjonizm. Zdradzał piękny pietyzm w liturgii przy ołtarzu. Okazywał miłosierdzie biednym i odwiedzał chorych. Żył z Kościołem...". W posługę diakonatu wprowadził Piotra ks. bp S. Napierała (17.05.1983 r. w Poznaniu) i rok później - 23.05.1984 - z rąk ks. bpa T. Ettera przyjął święcenia kapłańskie.
Wyjazd ks. Piotra do pracy duszpasterskiej wśród Polonii Zagranicznej nastąpił dopiero 1 września 1993 r. Wcześniej - zaraz po święceniach, na prośbę przełożonych Towarzystwa bp K. Majdański, ordynariusz szczecińsko-kamieński zamianował go wikariuszem w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach (1.09.1984 r.) i dwa lata później (20.07.1986 r.) wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w Goleniowie. Następnie ks. Piotr na wniosek wikariusza generalnego ks. R. Bucholca został zamianowany najpierw administratorem (26.05.1988 r.), a później (21.12.1988 r.) proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Gosławiu W tym czasie przygotowywał powierzoną sobie wspólnotę parafialną i z nią przeżywał Nawiedzenie Maryi Matki w Jasnogórskiej Kopii, Trzy lata później - 1.08.1991 r.- podjął obowiązki proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie, by wreszcie 5 maja 1993 r. otrzymać decyzję przełożonych Towarzystwa Chrystusowego i po zwolnieniu z obowiązków proboszcza wyjechać do pracy duszpasterskiej wśród Polaków we Francji. Decyzją prowincjała ks. Jana Guzikowskiego ks. Piotr kierował pracami polskiego ośrodka duszpasterskiego w Poitiers.
2 listopada 1994 r. szeregi chrystusowców przebiegła niespodziewana wiadomość o nagłej śmierci ks. Piotra. Niech Miłosierny Pan wynagrodzi jego trud i wprowadzi do grona Wszystkich Świętych.
ks. Wojciech Necel TChr