Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Józef HarmataUrodzony: 6 sierpień 1917 w Woli Ostrowieckiej pow. Luboml.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 18 sierpnia 1935 roku.
Kanoniczny nowicjat rozpoczął 18 marca 1936 roku w Potulicach.
I profesja zakonna 25 marca 1937 roku w Potulicach.
II profesja zakonna 19 marca 1938 roku w Potulicach.
Po wybuchu II wojny światowej wyjechał w rodzinne strony do Woli Ostrowieckie na Wołyniu – właściwie na Ziemi Chełmskiej po wschodniej stronie Bugu. Oprócz pracy w rodzinnym domu, pomagał tam miejscowemu proboszczowi parafii Ostrówki, ks. kan. Stanisławowi Dobrzańskiemu.
30 sierpnia 1943 roku obydwie polskie wioski Wola Ostrowiecka i Ostrówki zostały wymordowane przez nacjonalistów ukraińskich.
Brat Józef Harmata SChr zginął wraz z proboszczem we wsi Ostrówki tegoż samego dnia 30 sierpnia 1943 roku. Zginęły wtedy setki Polaków.

ks. Bernard Kołodziej SChr