Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Wojciech KaniaKs. Wojciech Kania, syn Wawrzyńca i Wiktorii z domu Żołądź, urodził się dnia 3 września 1915 roku w miejscowości Ilkowice, pow. Tarnów, diecezja tarnowska, Wykształcenie średnic zdobył w Gimnazjum im. Brodzińskiego, typu staroklasycznego w Tarnowie. Studia seminaryjne rozpoczął 1 października 1936 roku w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1941 roku w miejscowości Błonie k. Tarnowa z rąk ks. bpa Komara. Po święceniach kapłańskich ks. Wojciech pracował w duszpasterstwie na stanowisku wikariusza w następujących miejscowościach w diecezji tarnowskiej:
- Od września 1941 do maja 1942 w Turzy, pow. Gorlice
- Od maja 1942 do września 1943 w Szczepanowie, pow. Brzesko
- Od września 1943 do czerwca 1944 w Rzeczewie, pow. Bochnia
- Od czerwca 1944 do lipca 1946 - wikariusz w Bochni.
Jako kapłan diecezjalny wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 26 sierpnia 1946 roku. Kanoniczny nowicjat rozpoczął 28 września 1946 roku w Poznaniu. W lalach 1947-1951 odbył studia lingwistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1951-1957 był wykładowcą języka francuskiego i łaciny w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa, W październiku 1957 roku ks. Wojciech Kania wyjeżdża do Francji, gdzie zostaje proboszczem polonijnej parafii Towarzystwa w Bruay-en-Artois i tutaj pracuje do 1963 roku. Przez pewien czas pracuje też w St. Denis. W 1965 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie na początku jest duszpasterzem i kapelanem Sióstr w Bay City. Był przełożonym regionalnym w Warren, delegatem na IV Kapitule Generalną Towarzystwa, W 1969 roku został zamianowany wiceprowincjałem dla USA i Kanady. 20 lutego 1970 roku zostaje wybrany Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na V nadzwyczajnej Kapitule Generalnej. Urząd ten pełnił do 1976 roku. Po zakończeniu kadencji przełożonego generalnego ks. Kania powraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie pełni różne funkcje w Prowincji, miedzy innymi był duszpasterzem w Sterling Heights, ekonomem prowincji, przełożonym domu w Sterling Heights. Od 1989 r. był rezydentem w domu zakonnym Towarzystwa w Los Angeles (USA).
Zmarł około godz. 6.00 (czasu polskiego) 20 stycznia 2002 r. w Los Angeles.
Odszedł do Pana po wieczną nagrodę w 87 loku życia, 61 roku kapłaństwa i 55 roku życia zakonnego. Modlitwom wszystkich współbraci polecamy duszę śp. ks. Wojciecha Kani, byłego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, długoletniego duszpasterza polonijnego i wiernego chrystusowca.