Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Władysław KorabUrodził się 7 grudnia 1915 roku w Ostrowie pow. Przemyśl woj. lwowskie. Matką była Katarzyna Korab, która sama go wychowywała. W latach młodzieńczych należał do KSM i brał czynny udział w tej katolickiej organizacji. Idąc za radą swego proboszcza zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego i przyjechał do Potulic 5 lutego 1938 roku. Nowicjat rozpoczął 28 września 1938 roku, ale go nie dokończył z powodu wybuchu II wojny światowej. Ówczesny przełożony naczelny, ks. Ignacy Posadzy rozesłał wszystkich aspirantów, nowicjuszy i kleryków do domów rodzinnych celem przeczekania wojny. Potulice wkrótce zostały zajęte przez Niemców.

Po ewakuacji domu potulickiego, brat Władysław dotarł do Warszawy, gdyż rodzinne strony były już zajęte przez Niemców, a potem Rosjan. Żeby zarobić na utrzymanie, podjął pracę kościelnego przy kościele Matki Bożej Loretańskiej Warszawa – Praga. Niebawem zachorował i wynikła konieczność operacji. Wyczerpany organizm nie wytrzymał i br. Władysław Korab zmarł 7 sierpnia 1941 roku. Został pochowany na cmentarzu na Bródnie.

W 1966 r. staraniem przyjaciela brata Władysława, ks. Alfred Stolarski z pomocą Towarzystwa Chrystusowego wystawił pomnik, a grób śp. brata Władysława został wykupiony na własność.
Miejsce pochówku: Cmentarz na Bródnie (Warszawa), kwatera 70 E, rząd 6, nr 20.

(W teczce personalnej znajdują się: przedwojenna kartoteka, zdjęcia grobu oraz korespondencja z ks. Alfredem Solarskim)

Ks. Bernard Kołodziej TChr