Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Adam BarczW lipcu 2001 roku - jako wybrany delegat prowincji amerykańskiej -brał czynny udział w X Kapitule Generalnej. Po skończonej Kapitule został jeszcze w rodzinnym kraju, aby nacieszyć się urokami Pomorza Zachodniego, morza i żeglarstwa, które tak bardzo lubił, l sierpnia, właśnie w czasie żeglowania po Zalewie Szczecińskim, Pan Życia i Śmierci odwołał go do wieczności.

Ks. Adam Barcz urodził się 23 stycznia 1959 roku w Resku na Pomorzu Zachodnim. Syn Klemensa i Stefanii z Rodników. Ochrzczony został w miejscowym kościele parafialnym w Resku 8 lutego 1959 roku. Tam też przyjął sakrament bierzmowania 26 września 1969 roku. Szkołę podstawowa rozpoczął w Resku, gdzie ukończył pięć klas. Następnie rodzina przeniosła się do Szczecina-Podjuch i tam dokończył pozostałe klasy szkoły podstawowej. Następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Szczecinie-Dabiu, które ukończył w 1977 roku egzaminem dojrzałości. Po maturze zgłosił się i został przyjęty na pierwszy rok Politechniki Szczecińskiej na Wydział Budowy Maszyn. Po roku studiów wziął roczny urlop dziekański pracując równocześnie na tej uczelni. Do Towarzystwa Chrystusowego zgłosił się 11 września 1979 roku i 28 tegoż miesiąca rozpoczął kanoniczny nowicjat w Kiekrzu pod Poznaniem. Nowicjat ukończył 29 września 1980 roku składając pierwsza profesję zakonna. Następnie rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne i czteroletnie studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. W czasie studiów został wprowadzony w urząd lektoratu i akolitatu, a następnie przyjął wyższe święcenia kapłańskie: diakonatu 15 kwietnia 1985 roku i kapłańskie 20 maja 1986 roku, obydwa z rak biskupa Stanisława Napierały.

Po święceniach kapłańskich, prymicjach w Szczecinie - Podjuchach został skierowany, jako wikariusz do parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim. Po trzech latach pracy został przeniesiony do parafii we Władysławowie. Po dwóch latach pracy został odwołany z parafii we Władysławowie i skierowany do duszpasterskiej pracy polonijnej w prowincji Północnoamerykańskiej. Pracując w duszpasterstwie krajowym, szczególnie z wielka gorliwością oddawał się pracy z młodzieżą, organizując dla niej spotkania połączone z dyskusjami na interesujące ja współczesne życiowe tematy. Wielokrotnie brał też czynny udział w organizowanych pieszych pielgrzymkach na Jasna Górę. Z wielkim zaangażowaniem od 1970 roku uprawiał żeglarstwo, swoja życiowa pasję, która również zaszczepiał swoim bliskim. Posiadał wysokie stopnie żeglarskie i brał udział w wielu regatach zajmując medalowe miejsca.

Do zorganizowanej pracy polonijnej wyjechał w 1997 roku. Po roku pobytu w Stanach Zjednoczonych został proboszczem polskiej parafii św. Stanisława w Portland w Oregonie, USA. Po roku pracy w USA powrócił do Kanady obejmując parafię w Calgary. Na wszystkich placówkach, gdziekolwiek pracował, był lubiany przez parafian, a szczególnie młodzież, posiadał bowiem dar organizowania życia i przewodzenia ludziom. W 1994 roku wziął udział w miesięcznej probacji zorganizowanej w Domu Głównym w Poznaniu, dzielił się przy tej okazji ze współbraćmi swoimi doświadczeniami duszpasterskimi w USA i Kanadzie. Zaufaniem cieszył się też u swoich współbraci w prowincji, która wybrała go delegatem na X Kapitułę Generalna. Brał czynny udział w pracach Kapituły, zwłaszcza w problemowych i rzeczowych dyskusjach oraz pracując w Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu Kapituły Generalnej, ks. Adam Barcz, 17 lipca 2001 roku został mianowany członkiem Rady Prowincji w Kanadzie i USA. Dekret ten miał wejść w życie l września 2001 roku. Niestety, ten dekret już nie wszedł w życie. Oddając się umiłowanemu żeglarstwu, w czasie rejsu po Zalewie Szczecińskim, ks. Adam Barcz rozstał się z ziemskim życiem. O tym tragicznym wydarzeniu zostały powiadomione wszystkie placówki chrystusowców na całym świecie i zewsząd zaczęły napływać listy kondolencyjne. W parafiach w których pracował ks. Adam ukazały się nekrologi wraz z jego życiorysem, również w prasie anglo-języcznej zamieszczono artykuły o zmarłym księdzu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w środę 8 sierpnia w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Szczecinie - Podjuchach. Mszy św. przewodniczył ordynariusz szczecińsko-kamieński, arcybiskup Zygmunt Kamiński, który wygłosił też homilię. Mszę św. z Księdzem Arcybiskupem koncelebrowało około 100 kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego z przełożonym generalnym ks. Tadeuszem Winnickim i wikariuszem generalnym ks. Zbigniewem Rakiejem, wikariuszem biskupim do spraw zakonnych z Poznania, ks. infułatem Antonim Ważbińskim oraz wielu kapłanów diecezjalnych. Przed Msza św. sekretarz generalny ks. Edward Strycharz odczytał listy kondolencyjne, które nadeszły z kraju i zagranicy. Po Mszy św. ciało zmarłego ks. Adama Barcza zostało złożone w grobie na cmentarzu parafialnym w Szczecinie-Zdrojach, a nad grobem zmarłego pożegnał wikariusz generalny ks. Zbigniew Rakiej, dziękując wszystkim za modlitwy i oddanie ostatniej posługi zmarłemu kapłanowi.

Ks. Bernard Kołodziej TChr