Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Jan OlekUrodził się 20.1.1919 roku we Wrześni, woj. poznańskie. Rodzicami byli Wacław i Czesława z domu Witkowska.
Po zdaniu matury w 1937 r. wstąpił w sierpniu tegoż roku do Towarzystwa Chrystusowego. Do Potulic przyjechał 07.09.1937 roku. Nowicjat rozpoczął 28.09.1937 r., pierwsze śluby złożył 29.09.1938 roku. Po profesji władze zakonne skierowały kl. Jana Olka na studia filozoficzne do Gniezna.
Gdy wybuchła II wojna światowa kl. Olek przebywał jeszcze na wakacjach w Potulicach. Po ewakuacji Potulic wraz z grupą współbraci pojechał do Warszawy. Tam podczas bombardowania zginął pod gruzami domu w dniu 24 września 1939 r.