Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Hipolit DrwenskiUrodził się 26.04.1907 r. w Kamionce pow. Lubawa woj. bydgoskie. Rodzicami byli Julian i Franciszka z domu Klarowska. Był szewcem z zawodu.
Podczas II wojny światowej został wpisany na niemiecką listę narodową i wcielony do wojska. Od 20.06.1944 r. do 21.02.1946 przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych poza krajem i służył w 2 baonie lekkiej piechoty. Z dniem 07.02.1946 r. został przekazany do dyspozycji władz brytyjskich w celu odesłania do Polski, do miejsca zamieszkania w Kamionce. Po wojnie złożył deklarację wierności Narodowi i Państwu Polskiemu i otrzymał potwierdzenie obywatelstwa polskiego.
Do Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu wstąpił 06.08.1947 roku. Nowicjat rozpoczął w Morasku 18.3.1948 r.; pierwszą profesję złożył 19.03.1949 r. w Morasku i drugą 19.3.1950 w Puszczykowie. Dozgonną profesję złożył 19.03.1952 r. w Morasku. Jako furtian i usługujący księżom biskupom (abp. W. Dymkowi, abp. A. Baraniakowi, bp. E. Nowickiemu) pracował kolejno w Ziębicach, Poznaniu, Gorzowie, Gdańsku – Oliwie i znowu w Poznaniu. Trapiony długoletnia chorobą serca br. Hipolit Drwenski zmarł 21.12.1968 r. i został pochowany w Poznaniu na Miłostowie.