Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Stanisław MalecUrodził się 27.01.1913 r. w miejscowości Bednarówka, pow. Nadwórna, woj. stanisławowskie. Rodzicami byli Józef i Maria z domu Światkowska. Ukończył Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Buczaczu.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w Potulicach 07.09.1936 r. i rozpoczął nowicjat 21.09.1936 roku. Pierwszą profesję złożył 29.09.1937 r., drugą 29.09.1938 r. w Potulicach, natomiast dozgonną w Krakowie 29.09.1940 roku. Studiował filozofię w Gnieźnie w latach 1937-1939. Studia teologiczne – z powodu II wojny światowej – ukończył w 1943 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Stanisława Rosponda 06.06.1943 r. również w Krakowie.
Od sierpnia do grudnia 1943 r. jako wikariusz pracował w Bukaczowcach w diecezji lwowskiej. Od stycznia 1944 do maja 1945 r. był na przymusowych robotach w Niemczech. Po zakończeniu działań wojennych od maja 1945 do lipca 1947 był kapelanem polskich obozów w Bambergu na terenie Niemiec. Następnie przeniósł się do Francji, gdzie organizował duszpasterstwo wśród Polaków w Troyes i Montigny-en-Ostrevent. Z dniem 01.09.1965 r. objął obowiązki duszpasterza polonijnego w Wingles, gdzie zmarł z powodu choroby serca 20.07.1978 r. i został pochowany w Hesdigneul.