Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Zygmunt BuczkowskiKs. Zygmunt Buczkowski, ur. się 1 czerwca 1943 r. w miejscowości Skomoruchy w woj. tarnopolskim. Rodzice jego Ludwik i Stanisława kilka dni po jego narodzeniu poprosili dla niego o chrzest w kościele parafialnym w miejscowości Baworów.

W swoim życiorysie pisanym wraz z podaniem o przyjęcie do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego Zygmunt napisał:

"Po wyzwoleniu z rodzicami przyjechałem na Ziemie Odzyskane i zamieszkałem we wsi Słodkówko k. Suchania. Ojciec jest rolnikiem. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w Brudzewicach. Ukończyłem ją w 1957 r. Po roku przerwy w nauce w 1958 r. złożyłem wstępny egzamin do szkoły ogólnokształcącej przy niższym seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców. Naukę pobierałem systematycznie zgodnie z programem przewidzianym na państwowym liceum ogólnokształcącym. Uwieńczeniem mojej czteroletniej nauki w Niższym Seminarium było zdanie matury wewnętrznej, która umożliwia mi wstąpienie do nowicjatu. Marzeniem moim jest zostać kapłanem w Towarzystwie Chrystusowym dla Wychodźców" (07.09.1962 r.).

Po ukończeniu rocznego nowicjatu 8 września 1963 r. Zygmunt złożył I profesję zakonną w domu naszym w Ziębicach.

Przeżywając okres profesji czasowej rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego przygotowując się do przyjęcia święceń kapłańskich. Po złożeniu wieczystej profesji zakonnej 8 września 1966 r., a przed przyjęciem święceń kapłańskich napisał do przełożonego generalnego:

"Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do przyjęcia święceń kapłańskich. Święcenia te przyjmuję Świadomie i dobrowolnie Z poczuciem obowiązków, które wynikają z ich przyjęcia. Prośbę swoją motywuję tym, że pragnę zostać kapłanem - zakonnikiem w Towarzystwie Chrystusowym, bym mógł poświęcić się pracy wśród Polaków za granicą. Ufam, ze przy pomocy Bożej dotrzymam złożonych obietnic" (10 maja 1969 r.).

Święcenia kapłańskie ks. Zygmunt przyjął z rąk ks. bpa Wilhelma Pluty 24 maja 1969 r. w Stargardzie Szczecińskim.

Po święceniach kapłańskich na wniosek przełożonych Towarzystwa Chrystusowego ks. Zygmunt pracował jako wikariusz współpracownik w Pyrzycach. Po dwóch lalach pracy na Pomorzu Zachodnim spełniło się marzenie ks. Zygmunta i został przez przełożonych skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polaków we Francji. (Wyjazd do Francji 26.10.1971 r.).

Duszpasterski szlak ks. Zygmunta we Francji wyznaczają placówki: Bruay-en-Artois, Montigny, Rouvroy. W międzyczasie w latach 1977-1984 ks. Zygmunt pełnił obowiązki wiceprowincjała prowincji francuskiej.

Duszpastersko-misjonarskim wysiłkom ks. Zygmunta już od czasu studiów towarzyszyło najpierw słabe zdrowie, a później choroba przezwyciężana siłą jego woli i żarliwością kapłańską. Ostatecznie jednak choroba nasilała się i po krótkim bezpośrednim cierpieniu i pobycie w szpitalu w dniu 8 marca 1995 r. Pan Bóg powołał ks. Zygmunta do wieczności.

Pogrzeb ks. Zygmunta odbył się w Rouvroy w sobotę dnia 11 marca 1995 r.


Urodził się 01.06.1943 r. w miejscowości Skomorochy pow. i woj. tarnopolskie. Rodzicami byli Ludwik i Stanisława z domu Łuków. Maturę złożył w Niższym Seminarium Duchownych w Świdnicy Śląskiej. Uczył się w NSD Towarzystwa Chrystusowego od września 1958 r. do czerwca 1962 roku.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 15.08.1962 r. i rozpoczął nowicjat 07.09.1962 r. w Ziębicach. Pierwszą profesję złożył 08.09.1963 r. w Ziębicach, w Poznaniu drugą 08.09.1964 r., trzecią 08.09.1965 r. i profesję dozgonną 08.09.1966 roku. Studia filozoficzno – teologiczne rozpoczął 18.09.19 r. i ukończył w maju 1969 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Wilhelma Pluty 24.05.1969 r. w Stargardzie Szczecińskim.
Z dniem 01.07.1969 r. ks. Buczkowski otrzymał nominację na wikariusza w Pyrzycach z siedzibą w Bielicach. Dwa lata później wyjechał na misje do Francji i od 26.10.1971 r. był duszpasterzem w Bruay-en-Artois. Następnie został proboszczem w Montigny (01.09.1975 r.). Trzy lata później wrócił jako rezydent do Bruay-en-Artois (01.09.1978 r.), potem z powodów zdrowotnych został przeniesiony do Rouvroy (1987 r.). W latach 1977 – 1984 ks. Buczkowski pełnił obowiązki wiceprowincjała prowincji francuskiej.
Problemy ze zdrowiem nasilały się coraz bardziej, nie pomógł pobyt w szpitalu i 08.03.1995 r. ks. Zygmunt Buczkowski zmarł w Rouvroy i tam zostal pochowany.