Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Tadeusz HrankowskiUrodził się 28.05.1949 r. w Okonku, pow. Szczecinek, woj.. koszalińskie. Rodzicami byli Paweł i Maria z domu Majewska. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku.
Do Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zgłosił się 23.06.1967 roku. Profesję zakonną złożył we Wrocławiu w dniu 26.10.1967 roku. W następnym roku (26.06.1968) w Klinice Chirurgii Stomatologicznej we Wrocławiu stwierdzono nieoperacyjny nowotwór szczęki i czaszki. Kl. Tadeusz Hrankowski zmarł 26.08.1968 r. i został pochowany w Szczecinku.