Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Reinhold KuczaUrodzony 01.11.1929 r. w miejscowości Biertułtowy pow. Rybnik woj. katowickie. Rodzicami byli Paweł i Franciszka z domu Polednik. W 1936 r. na mocy rozkazu niemieckiego ministra spraw wewnętrznych wraz z rodziną został przeniesiony do Hamburga, skąd powrócił do Raciborza w lipcu 1943 roku. Podjął naukę w szkole zawodowej i równocześnie pracę w biurze adwokackim. W 1945 r. wraz z rodziną został ponownie przez władze niemieckie przesiedlony – tym razem do Ütersen-Holstein. Tam urząd zatrudnienia przydzielił Reinholda Kuczę do nauki zawodu piekarza. Egzamin czeladniczy zdał 18.03.1948 r. a 02.08.1948 r. wrócił do Raciborza i podjął pracę jako piekarz w szpitalu sióstr elżbietanek we Wrocławiu.
Do Niższego Seminarium Duchownego TChr. w Ziębicach wstąpił 02.02.1950 r. i ukończył je w 1954 roku. Do Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach wstąpił 08.09.1950 roku. Nowicjat rozpoczął 07.09.1951 r. w Bydgoszczy. Pierwszą profesję złożył 08.09.1952 r. w Bydgoszczy, drugą 08.09.1953 r. w Ziębicach, trzecią 08.09.1954 r. w Ziębicach i czwartą 08.09.1955 r. także w Ziębicach. Natomiast dozgonną profesję złożył 08.09.1956 r. w Poznaniu. Studia filozoficzne odbył w okresie 10.09.1954-24.03.1956 r. w Ziębicach; studia teologiczne w latach 1956-1960 w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Antoniego Baraniaka 04.06.1960 r. w Poznaniu.
Ks. Reinhaold Kucza pracował kolejno: jako wikariusz w Szczecinie – Zdrojach od 01.09.1960 do 30.08.1961 r.; jako socjusz Magistra Nowicjatu w Ziębicach od 15.09.1961 do 31.08.1962 r.; jako Magister Nowicjatu w Ziębicach od 01.09.1962 r. do 01.09.1968 r.; jako Członek Rady Domowej w Ziębicach i Sekcji dla Spraw Formacji od 04.09.1963 r. do 18.8.1967 roku.
Następnie został przeniesiony do Suchego Lasu k./ Poznania, gdzie formalnie był wikariuszem od 05.11.1968 r. do 01.08.1969 r., a faktycznie pracował w grupie Misyjnej - przydział od 01.10.1968 roku. Nominację na Zastępcę Dyrektora Grupy Misyjnej i jej Ekonoma otrzymał 9.06.1973 roku.
W dniu 15.10.1976 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej na terenie Niemiec. Proboszczem parafii św. Piotra w Essen został 26.02.1977 r., nominację na prowincjała w RFN otrzymał 01.09.1983 roku. Zmarł 08.09.1984 r. i został pochowany na cmentarzu w Villingen /Schwarzwald/.

***

Ks. Reinhold KUCZA urodził się 1 listopada 1929 roku w Birtułowach, pow. Rybnik, w rodzinie mistrza kowalskiego Pawła Kuczy. W 1936 roku rozpoczął naukę w szkole ludowej w Raciborzu, ale na rozkaz ministerstwa niemieckiego wraz z rodzicami musiał wyprowadzić się do Hamburga. Tutaj przystępuje do I Komunii św. i przyjmuje Sakrament Bierzmowania. W 1943 Toku powraca z rodzicami do Raciborza, gdzie kontynuuje szkołę ludową, a od 1944 roku podejmuje pracę w biurze adwokata. W tym samym czasie uczęszcza do szkoły zawodowej. W czasie działań frontowych rodzinę jego wysiedlono do Untersen-Holstein, gdzie Reinhold przydzielony został przez rząd niemiecki do pracy w piekarni. W 1948 roku zdał egzamin na czeladnika piekarstwa, powrócił do Raciborza, a następnie znalazł zatrudnienie w piekarni szpitala Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu.
W roku 1950 wstępuje do Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach i już we wrześniu 1951 roku rozpoczyna, kanoniczny nowicjat w Bydgoszczy a po roku składa pierwszą profesję zakonną w Towarzystwie.
Studia filozoficzne ukończył w Ziębicach, a teologię w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1960 roku z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka w archikatedrze poznańskiej i przez okres jednego roku pracował jako wikariusz w Szczecinie-Zdrojach. Od 1961 roku pełnił obowiązki socjusza, a następnie odpowiedzialną funkcję Mistrza nowicjatu, w którym uformował duchowo wiele pokoleń chrystusowców.
Od roku 1968 pracował w grupie misyjnej Towarzystwa, głosząc niezmordowanie słowo Boże ludowi Bożemu w Polsce. W roku 1976 wyjeżdża do pracy polonijnej do Niemieckiej Republiki Federalnej, gdzie mianowany zostaje proboszczem parafii pod wezwaniem św. Piotra w Essen. Po VII Kapitule Generalnej Towarzystwa w 1983 roku kieruje Prowincją zachodnioniemiecko-włosko-holenderską Towarzystwa Chrystusowego. Urząd ten z wielką miłością i oddaniem pełnił do chwili śmierci, która niespodziewanie nastąpiła dnia 8 września 1984 roku w święto Narodzenia Matki Bożej.
W 55 roku życia odszedł po nagrodę do Pana sługa wierny, który życie poświęcił Bogu i Polonii.