Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Alfons MedyckiUrodził się 25.08.1909 r. w Nowym Mieście pow. Dobromil woj. lwowskie. Rodzicami byli Kwiryn i Maria z domu Teleśnicka. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1930 roku w Gimnazjum Humanistycznym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.
Podjął studia na wydz. prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jednak zmienił decyzję i 05.09.1933 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach, gdzie 29.09.1933 r. rozpoczął nowicjat. Pierwszą profesję złożył 30.09.1934 r., drugą 30.09.1935 r., dozgonną natomiast 29.09.1937 r. - wszystkie w Potulicach. Studiował filozofię w Gnieźnie w czasie od 01.10.1934 r., do 06.1936 r., rigorosum złożył 06.1939 r. w Poznaniu. Studia teologiczne ukończył 06.1940 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 16.06.1940 r. z rąk bpa Stanisława Rosponda.
W stanie wojennym po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w Niebieszczanach - diecezja przemyska od 15.7.1940 r. do 30.06.1944 r., następnie w Krakowie od 01.07.1944 r. do 01.04.1945 roku. Przeniesiony do Ostrowa Wlkp. był wikariuszem we Farze w okresie 15.04.1945-01.08.1946 roku. Potem został skierowany do Domu Studiów Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu od 01.09.1946 do 31.06.1949 roku. Od 01.09.1949 r. do 01.09.1950 r. pracował jako wikariusz w parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Z dniem 1.9.1950 r. do 1.4.1951 r. był administratorem we Władysławowie - diecezja chełmińska, następnie wikariuszem w Stargardzie - diecezja gorzowska od 01.05.1951 do 01.09.1951 r.. potem w Gryficach 01.09.1951-30.12.1952, następnie w Dolicach administratorem od 01.01.1953 do 01.08.1966 roku. Obowiązki przełożonego domu w Dolicach pełnił w czasie 01.07.1963-01.08.1966 roku. Ostatnie przeniesienie było w dniu 01.09.1966 r. do Kiekrza koło Poznania na stanowisko kapelana sióstr. Tam też został spowiednikiem i ojcem duchownym nowicjuszy TChr.
Zmarł w Kiekrzu 10.03.1982 r. i został pochowany w Poznaniu na Miłostowie.

***

Ks. ALFONS MEDYCKI urodził się w Nowym Mieście w dniu 25 sierpnia 1909 roku. W szkole średniej dał się poznać jako znakomity sportowiec, przed którym otwierała się droga do wielkiej kariery. Wstąpił jednak do Zgromadzenia zakonnego w 1933 roku.
Święcenia kapłańskie, podobnie jak zmarły ks. Strzałkowski, przyjął w Krakowie w 1940 roku. Po zakończeniu wojny pracował najpierw w Ostrowie Wlkp., a kiedy powstała potrzeba utworzenia Niższego Seminarium, współzałożyciel powierzył księdzu Medyckiemu jego zorganizowanie i kierownictwo w Poznaniu od 1.09.1946 roku. Równocześnie studiował muzykologię. Od 1949 roku przeszedł do pracy na Pomorzu Zachodnim. Był długoletnim administratorem parafii Dolice, gdzie odnowił wnętrze kościoła parafialnego i urządził dom parafialny. Zwolniony z obowiązków proboszcza w sierpniu 1966 objął stanowisko kapelana Sióstr Matki Boskiej Miłosierdzia w Kiekrzu koło Poznania. Tam też pełnił obowiązek spowiednika oraz ojca duchownego nowicjuszy Towarzystwa. Po pełnej cierpień chorobie spowodowanej nowotworem żołądka umarł w dniu 10 marca 1982 r.