Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Piotr MarzecBrat Piotr Marzec urodził się dnia 30 kwietnia 1909 r. w Zagajach Stradomskich koło Pińczowa, woj. kieleckie. Uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej, a potem przez cztery lata do gimnazjum typu humanistycznego. W październiku 1936 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w charakterze brata zakonnego. Po odbyciu rocznego nowicjatu, w uroczystość św. Józefa, składał swą
pierwszą profesję zakonną. W międzyczasie wybuchła wojna i hitlerowcy zajęli Potulice, zamieniając je na obóz dla więźniów Stutthofu. Bracia i klerycy zostali rozproszeni lub aresztowani.
Bratu Piotrowi udało się przeżyć lata okupacji i po zakończeniu wojny zgłosił się zaraz do Towarzystwa, w którym w dniu 29 września 1945 r. odnowił w Poznaniu śluby zakonne, a w rok później złożył dozgonną profesję.
Przez trzy lata przebywał w domu głównym w Poznaniu pełniąc funkcję furtiana, a po przeniesieniu go do Ziębic wiernie pełnił tę samą rolę do końca życia.
Brat Piotr był bardzo obowiązkowy w pełnieniu powierzonych mu zadań, usłużny dla współbraci i ludzi, łubiany przez wszystkich za jego gorliwość i ducha równowagi wewnętrznej oraz zadowolenia mimo nękającej go przez wiele lat, zwłaszcza w Ziębicach, choroby Parkinsona, która znacznie utrudniała mu spełnianie powierzonych obowiązków. Był mężem modlitwy i widziało się go w wolnych chwilach zawsze z książką duchowną lub różańcem w ręku. Modlitwa i zjednoczenie się z Bogiem dodawały mu niezmąconego pokoju i cierpliwości w licznych zajęciach i ciężkich doświadczeniach życia, w których nie tracił nawet poczucia humoru.
W lipcu 1980 r. poważnie zapadł na zdrowiu, a w dniu 29 lipca oddał Bogu ducha, zaopatrzony przedtem świętymi Sakramentami. Ceremonie pogrzebowe odbyły się najpierw w Ziębicach, a w dniu 31 lipca trumna ze zwłokami śp. brata Piotra została przewieziona do Poznania. W nowej kaplicy domu poznańskiego została odprawiona Msza św. pogrzebowa, koncelebrowana przez dziesiątki księży pod przewodnictwem ks. generała Czesława Kamińskiego. Homilię wygłosił prof. Józef Grzelczak.
O godz. 15.00 na cmentarzu na Miłostowie odmówiono przy trumnie brata Piotra cząstkę różańca św., a następnie przy śpiewie pieśni liturgicznych zaprowadzono trumnę ze zwłokami Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.