Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Stefan MaćkowskiUrodził się 26.07.1911 roku w Więzownie pow. Bydgoszcz. Rodzicami byli Józef i Domicela z domu Koźlinka. Pracował już jako krawiec, gdy zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego 14.11.1936 roku.
Po aspirandacie rozpoczął nowicjat 28.09.1937 roku. Pierwsze śluby złożył 29.09.1938 roku. Jako kolporter wyjeżdżał wraz z innymi braćmi, by sprzedawać książki religijne.
W dniu wybuchu II wojny światowej przebywał w Potulicach. Po wkroczeniu Niemców i ewakuacji Towarzystwa z Potulic w kierunku Stolicy br. Stefan Maćkowski został po drodze zatrzymany i rozstrzelany 18.09.1939 roku w Warszawie.