Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Franciszek KluskaBrat Franciszek Kluska urodził się 2 kwietnia 1943 roku w miejscowości Łoniowa, pow. Brzesko. Syn Stanisława i Anny z Franczyków. Ochrzczony został 11 kwietnia 1943 roku w kościele parafialnym w Porąbce Uszewskiej. Tam też 29 czerwca 1958 roku przyjął sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa K. Pękali. W latach 195 O-195 7 ukończył szkołę podstawową w Lontowej, a następnie pomagał rodzicom prowadzącym gospodarstwo rolne. Mimo, iż mieszkał 3 km od kościoła parafialnego co niedzielę, a często i w tygodniu chodził do kościoła i przystępował do sakramentów świętych. Tak też zrodziło się jego powołanie zakonne i już w maju 1959 roku, mając 16 lat skierował pierwsze pismo do Towarzystwa Chrystusowego z prośbą o przyjęcie w charakterze brata zakonnego. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 30 marca 1960 roku. Po odbyciu aspirandatu, 29 września 1961 roku rozpoczął w Ziębicach kanoniczny nowicjat, ukończony pierwszą profesją zakonną 29 września 1961 roku. Magister nowicjatu podkreślał jego pobożność, gorliwość oraz naturalną wesołość. Po kolejnych ślubach czasowych, 8 września 1967 roku, złożył na ręce ówczesnego przełożonego generalnego ks. Ignacego Posadzego profesję dozgonną.

Cale swoje życie zakonne, już od aspirandatu, poprzez nowicjat, a następnie po ślubach zakonnych spędził w Ziębicach. Pełnił cały czas funkcję brata ogrodnika, pracując na sporym kawałku ziemi przy ziębickim klasztorze. Spod jego ręki, pielęgnującej uprawy rodziły się owoce i zakwitały kwiaty, które następnie ozdabiały ziębicki kościół i klasztor. Wiele razy, gdy przepływająca obok klasztoru rzeka Oławka wzbierała i wylewała, z wielkim poświęceniem ratował kościół oraz zalewaną ziemie uprawną i zbiory. Z jego pracy korzystały liczne roczniki młodych chrystusowców, które w Ziębicach odbywały swój nowicjat kanoniczny. W 1977roku otrzymał nominację na członka rady domowej istniejącej przy klasztorze ziębickim. Przy całkowitym oddaniu się pracy ogrodniczej znajdował jeszcze czas na pomoc w prowadzonym gospodarstwie, kuchni oraz w pracy zakrystianina. Pracował nieustannie, znajdując jednak zawsze czas na wszystkie praktyki religijne. Podczas pracy w ogrodzie został powalony chorobą z której już się nie podniósł. Zmarł w Ziębicach 19 listopada 2002 roku.

Uroczystości pogrzebowe, które zgromadziły wielu współbraci, duchowieństwo dekanalne, rodzinę zmarłego i miejscowych parafian - rozpoczęły się w czwartek 21 listopada 2002 roku wystawieniem ciała w kościele klasztornym św. Apostołów Piotra i Pawła. O godz. 13,00 rozpoczęła się Msza święta pogrzebowa, której przewodniczył wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Zbigniew Rakiej, on też wygłosił homilię pogrzebową. Kondukt pogrzebowy poprowadził również Wikariusz Generalny. Na cmentarzu zmarłego pożegnali: przedstawiciel rodziny O. redemptorysta, ks. Józef Milewski długoletni przełożony brata Franciszka oraz Wikariusz Generalny, który podziękował wszystkim obecnym na tej uroczystości pogrzebowej. Brat Franciszek Kluska spoczął na cmentarzu ziębickim w kwaterze chrystusowców.

ks. Bernard Kołodziej TChr