Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Józef ParadowskiUrodził się 19.02.1921 r. w Paprotach pow. Rypin woj. warszawskie. Rodzicami byli Michał i Zofia z domu Sarzyńska. Do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach przybył 01.02.1938 i rozpoczął nowicjat 28.9.1938 r., którego nie dokończył z powodu wybuchu II wojny światowej. Ponownie zaczął nowicjat 17.12.1946 r. w Poznaniu. Pierwsze śluby złożył w Morasku 19.03.1948; drugie 19.03.1949 i dozgonne w Puszczykowie 19.03.1951 roku.
Po nowicjacie pełnił różne funkcje w Poznaniu do 28.09.1951, następnie został przeniesiony do Ziębic, gdzie pracował w kancelarii do 30.09.1958 roku. Z kolei został przeniesiony do Poznania i w charakterze osobistego sekretarza ks. Rektora pracował aż do śmierci w dniu 24.01.1960 roku.